Общинският съвет прие разпореждане с имоти, внесени от общината като непарична вноска в капитала на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД

Бургас. Общинският съвет прие разпореждане с имоти, внесени от общината като непарична вноска в капитала на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. Съветът определи като представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите от „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД. Заявлението касае изграждане на завод за цифрово-програмни машини и режещи инструменти на територията на Индустриален и логистичен парк – Бургас в Промишлена зона „Север“. Във връзка с това инвеститорът проявява интерес към закупъване на имот с площ от 4000 кв.м. В началния етап на производство се предвижда откриването на 10 до 20 работни места. Планираният първоначален размер на инвестицията е 4 400 000 лв. Извършена е оценка на пазарната стойност на проекта от независим оценител, която възлиза на 328 960 лв. Данъчната оценка на имота е в размер на 106 711 лв.
Мария ПОПЧЕВА