Общинският съвет прие таксата за отдаване под наем на терени с по-голяма площ за разполагане на игрища, спортни съоръжения и подобни да бъде намалена на 1/10

Снимка: Радио "Фокус" - Бургас

Бургас. Общинският съвет прие таксата за отдаване под наем на терени с по-голяма площ за разполагане на игрища, спортни съоръжения и подобни да бъде намалена на 1/10 от такси на кв.м на територията на съответната териториална дирекция, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. Промяната бе продиктувана от наличието на свободни площи в спортен комплекс „Парк Арена – ОЗК“, което предоставя възможност за организиране на изложения с рекламна и изложбена цел, а за събития и дългосрочно ползване се предоставя възможност за ползване на външни площи за развлекателни и за спортни прояви с временен характер, което обуславя необходимостта от определяне на  такава възможност. Предложението е предизвикано от проявен засилен интерес от страна на аматьорски и ветерански организации. Тези събития са със сезонен характер и налагат отдаването под наем на терени с по-голяма площ за разполагане на игрища, спортни съоръжения и други подобни. Според общинският съветник Живко Табаков приемането на предложението не е разумно, тъй като това би довело до минимални приходи за Общината. Неговото прдложение бе таксата за отдаване под наем на такива терени да бъде 3/10.
Мария ПОПЧЕВА