Общински съвет-Благоевград прие годишните отчети за 2018 година на всички общински търговски дружества (ОБЗОР)

Благоевград. Общински съвет-Благоевград прие годишните отчети за 2018 година на всички общински търговски дружества. С 31 гласа „за“ беше приет дневния ред на Общинския съвет, без добавяне на допълнителни точки. С 27 гласа „за“ Общинският съвет гласува за приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2018 година на общинско търговско дружество „Паркинги и гаражи- Благоевград” ЕООД. Бяха приети също така и годишните отчети на: СБАЛО „Свети Мина“; общинско търговско дружество „Биострой” ЕООД; общинско търговско дружество „Медицински център I- Благоевград” ЕООД; общинско търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград” ЕООД; „Център за психично здраве – Благоевград” ЕООД; „Благоевград инвест 2016” ЕООД; „БЛАГОЕВГРАД ФЕСТ 2017”; „Общински футболен клуб Пирин” ЕООД.

Годишният отчет на общинско търговско дружество „Пазари” ЕООД бе приет, но преди приемането му възникнаха някои дебати. Общинският съветник Владимир Елезов коментира, че финансовият резултат на дружеството е положителен, но според него тази сграда на закрития пазар деградира от година на година все повече и повече и може да се срути. Управителят на дружеството посочи, че за да се направи нещо трябва да имат съгласие на поне 75% от собствениците, а в момента тече козметичен ремонт. От своя страна кметът Камбитов подчерта, че може би е време да се помисли за трансформация на материалната база на „Пазари“.

Управителят на Специализирана болница за активно лечение по онкология “Свети Мина” ЕООД – д-р Георги Георгиев заяви, че задълженията на дружеството за 2018 година са 2 133 000 лв., като най-голяма част са задълженията към доставчици.

С 35 гласа „за“ бе приет и Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Благоевград.

По повод осма точка за поемане на краткосрочен дълг в полза на местната общност от Община Благоевград за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, възникнаха различни дебати. Съветникът Румен Калайджиев заяви, че според него лихвата за този дълг може да бъде по-малка от 2%, тъй като все пак гарант е Общината. Кметът Камбитов посочи, че те дават максималния праг, а банките дават различни предложения. Общинският съветник Андон Тодоров отправи различни въпроси: има ли дългове Общината и задължения към доставчици, тъй като след 5 месеца кметският мандат приключва. От своя страна градоначалникът отговори, че вече са върнали 2 200 000 лв. от предишния заем, а сега има около 6-7 млн. лв. за верифициране. По думите му Общината няма никакви просрочени задължения.

Съветникът Кирил Ваклинов постави на дневен ред проблемът за силата на звука на светофара на улица „Славянска“, тъй като според сигнали на живущи в района силата на звука е голяма и непоносима. По казуса кметът д-р Атанас Камбитов заяви, че светофарната уредба на улица „Славянска“ отговаря на всички стандарти и светофарът няма как да се изключи. По думите му в момента се препрограмира софтуерът, така че през нощта да работи само с жълт сигнал и по този начин няма да има звукова сигнализация. По думите му проблемът се получава тъй като сградите са много близки, има денивелация и сигналът се чува по-силно.

По повод различни публикации в медиите през изминалата седмица за това, че след като е станал кмет на Общината за кратък период от време д-р Атанас Камбитов е бил управител на фирма, а по Закона за местното самоуправление кметовете на общини нямат право на това, самият той заяви, че е проверен от НАП като физическо лице, благодарение на различни доноси, в следствие на което не са установени никакви нередности и никакви несъответствия. Той отбеляза, че когато е влязъл в политиката през 2009 година, е излязъл от всички управителни органи на фирмите. По думите му има сигнал до ОИК, след което най-вероятно ще има дело, а в момента тече дело за заличаване от Търговския регистър.

Натали СТЕФАНОВА