Общински съвет-Благоевград проведе своето редовно месечно заседание (ОБЗОР)

Благоевград. Общински съвет-Благоевград проведе своето редовно месечно заседание. Съветникът Владимир Елезов зададе въпрос за преасфалтиране на улица „Дойран“, тъй като по думите му след изграждането на новите социални общински жилища, настилката е крайно нарушена и преминаването е изключително трудно. В отговор кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов заяви, че се очаква улицата да бъде преасфалтирана до месец. Общински съвет-Благоевград гласува и закриването на микробиологичната лаборатория в „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина” ЕООД. Преди гласуването управителят на Специализираната онкоболница д-р Георги Георгиев обясни, че неговото предложение по отношение на микробиологията е продиктувано от направените анализи през годините, тъй като от своето създаване болницата винаги е била на външен донос по отношение на тези микробиологични изследвания, но през 2012 година е излязла една наредба, която е вменявала всяка болница да има такава структура. По думите му преди създаването на лабораторията са плащани месечно между 100 и 200 лв. на външна фирма за тези изследвания,а в момента, купувайки всички консумативи, и плащайки заплатите на персонала, се харчат в пъти повече за извършване на тези изследвания. „Общо взето на годишна база без лабораторията можем да се поберем в 2 000 или максимум 3 000 лв., а в момента се изразходват някъде около 30 000 – 40 000 лв. По отношение на това какво ще се случи с персонала – лекарят-микробиолог не е на основен трудов договор при нас, така че няма проблем да остане без тази работа, а лаборантката, която работи е в достойна пенсионна възраст. Считам, че това е една малка стъпка към опит да оптимизирам дейността и някои разходи да бъдат огледани“, каза още д-р Георги Георгиев.

Местният парламент взе решение и за отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Иванов Караджов, който е 40-годишен и е претърпял операция на стомаха и химиотерапия заради онкологично заболяване. Тъй като в момента се налага лечение в чужбина бе прието предложение за отпускането на финансова помощ в размер на 5000 лв.

Общински съвет-Благоевград гласува и възлагането отново на управлението на общинска фирма „Биострой“ на Васил Бачев за нови 3 години.

Натали СТЕФАНОВА