Общински съвет – Благоевград упълномощи кметът д-р Атанас Камбитов, да участва в предстоящото заседание на Асоциацията по В и К

Благоевград. Общински съвет – Благоевград упълномощи кметът д-р Атанас Камбитов, да участва в предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Благоевград, което беше отложено от 11 септември за 19 септември, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. След поименно гласуване 28 от местните парламентаристи гласуваха „За“, 4-ма „Против“ и 3-ма „Въздържали се“. Преди да бъде пристъпено към гласуването на единствената точка по дневния ред на извънредното заседание на Общински съвет – Благоевград, един от съветниците поиска сесията да бъде отменена, тъй като според него не е бил спазен срокът от 3 дни за уведомяване на местните парламентаристи, че ще бъде свикано заседание. Димитров предложи сесията да бъде насрочена за 20 септември, което е 1 ден след като трябва да се проведе заседанието на В и К асоциацията. В хода на проведения дебат стана ясно, че председателят на Общински съвет – Благоевград не е длъжен да спазва подобно изискване, когато се касае за извънредно заседание. Направеното предложение бе отхвърлено с мнозинство от общинските съветници. Също така от по предложение на общинския съветник Гергана Янчева, съветниците гласуваха включване като точка 4 в  дневния ред на заседанието  предприемането на  спешни действия относно изпълнение на задълженията на ВиК оператора-„ВиК“ ЕООД Благоевград да експлоатира и поддържа предадената му по силата на сключения договор с ВиК асоциацията водопроводна и канализационна  мрежа. Конкретният повод е тежкото положение с водоснабдяването на територията на селата Логодаж, Дренково и Клисура поради недобра експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа от страна на „ВиК“ ЕООД Благоевград.

Ливия НИНОВА