Общински съвет – Благоевград ще разгледа и гласува бюджета на общината за 2019 г. по време на редовното си месечно заседание на 25 януари

Благоевград. 16 точки са включени в дневния ред за първата редовна сесия на Общински съвет – Благоевград за 2019 година, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Тя ще се проведе на 25 януари от 09.30 часа в зала „22-ри септември“. Първите 3 точки са свързани с питания от страна на общинските съветници Геграна Янчева, Милан Богдански, Антон Асиски и  Албина Анева- Томова. Веднага след това председателят на местния парламент Радослав Тасков ще представи отчет за дейността на Общински съвет – Благоевград за периода 01 януари –  31 декември 2018 година. В дневния ред са включени и точки, свързани с:  изменение на общата численост и структура на общинска администрация в община Благоевград; приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.; приемане на бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година и актуализирана бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2019 г. – 2021 г. на Община Благоевград и други.

Ливия НИНОВА