Общински съвет – Бургас прие годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2018 г.

Снимка: Радио "Фокус" - Бургас

Бургас. Общински съвет – Бургас прие годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2018 г., предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. Докладната записка беше внесена от кмета на град Бургас – Димитър Николов и беше приета с 35 гласа „за“ и 3 „против“. Отчетът включва приемане на сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд, сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“. Също така бе прието извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал.3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за детски градини, детски ясли, Детска кухня, Домашен социален патронаж и други, за сметка на останалите приходоизточници.

Мария КУРТЕВА