Общински съвет – Бургас ще проведе редовното си заседание

Бургас. Общински съвет – Бургас ще проведе редовното си заседание от 9 часа, съобщиха от Обс – Бургас. В дневният ред за разглеждане са предвидени 40 докладни записки и 5 питания от общински съветници. Най-голямо обществено внимание ще предизвика входираната вчера от кмета Димитър Николов докладна записка, свързана със закупуването на 56 електробуси. Той иска съгласие Община Бургас да внесе своя проект по Оперативна програма „Околна среда“, който е насочен към следващо, още по-високо ниво на модернизация на градския транспорт, включващо закупуването на последно поколение електробуси и тролейбуси. Подобен тип превозни средства ще помогнат и за повишаване чистотата на атмосферния въздух. Вчера бе входирано и гласуване по докладната записка за Наредбата за преместваеми обекти, която също се очаква да предизвика широк интерес. По време на днешното заседание ще бъде разгледана също така Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за да бъдат гласувани нови такси за някои от услугите, които предлага Парк Арена ОЗК. Днес ще бъде разгледано и предложението за провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества. Общинските съветници от НФСБ са входирали докладна относно намаляването на цените на билетите и картите за градски транспорт, която също предстои да бъде разгледана днес. Общинският съветник Георги Дракалиев е внесал питане относно възможността за двупосочно движение по ул. „Ген. Гурко“, в участъка между ул. „Цар Симеон I“ и ул. „Ст. Стамболов“, а общинските съветници от БСП поставят въпроси като липсата на отходна канализация в с. Твърдица, окаяно то състояние на уличната мрежа в с. Твърдица, както и отсичането на многогодишно дърво – орех, намиращо се между ул. „Дебелт“, ул. „Македония“ и ул. „Пробуда“.