Общински съвет-Велинград одобри окончателния проект на Общия устройствен план на Велинград и Драгиново

Пазарджик. Общински съвет-Велинград одобри окончателния проект на Общия устройствен план на Велинград и Драгиново, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Бояна Кирилова от общинската администрация. Тя обясни, че общинските съветници единодушно са одобрили окончателния проект на Общия устройствен план на Велинград и Драгиново. „Главният архитект Тодор Енев поясни, че всички  министерства, ведомства и институции са дали положителни становища. Не се нарушават екологични норми, не се смесват функции и територии, нанесена е цялата подземна инфраструктура и са взети под внимание всички становища на институции и граждани. Според арх. Ира Кънева, която е ръководител на екипа, изготвил Плана, това е най-дълго обсъждания план в България. Преминал е обществено обсъждане, одобрен е от Експертен съвет и  всички 13 схеми към ОУП бяха изложени за допълнителни становища от граждани и институции в средата на 2018-та година. Велинград вече има два общи устройствени плана – за цялата община с взаимовръзките между населените места /приет 2015 г./ и този за общинския център  Велинград и село Драгиново. Предстои обнародването на последния в Държавен вестник и окончателното му влизане в сила. Общият устройствен план на град Велинград и село Драгиново ще бъде публикуван на интернет страницата на община Велинград“, уточни Кирилова.

Ваня НИКОЛОВА