Общински съвет – Видин даде предварително съгласие по искане на АПИ във връзка с обект „Модернизация на път I-1(E-79) „Видин – Ботевград“

Общински съвет – Видин даде предварително съгласие по искане на АПИ във връзка с обект „Модернизация на път I-1(E-79) „Видин – Ботевград“ на редовното си заседание днес, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин. Предварително съгласие е за промяна на предназначението общинска земя по трасето на пътя. Трасето засяга имоти общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасища и мери, находящи се в землищата на Община Видин. При гласуването на тази точка от дневния ред на заседанието на Общинския съвет кметът на Община Видин Огнян Ценкво заяви, че този път е приоритетен и е от особена важност за всички.  Той призова гражданите да не се поддават на манипулации и на езика на омразата, защото това се прави с чисто политическа цел, в лична, а не в обществена полза. „Всеки който петни името на Общината, нейните служители и мен в качеството ми на кмет, ще му бъде заведено съдебно дело, защото Българският съд е институцията, която се произнася за виновност или невинност“, заяви Огнян Ценков.

Анна ЛОЗАНОВА