Общински съвет в Дупница прие стратегия за образователна интеграция за деца от етническите малцинства

Кюстендил. Общински съвет в Дупница прие стратегия за образователна интеграция за деца от етническите малцинства. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Емил Гущеров, председател на Общински съвет – Дупница. В рамките на провелото се днес заседание, общинските съветници са приели и план за реализиране на самата стратегия. По този начин Общината ще има възможност да получи и безвъзмездни средства за безплатен транспорт на ученици от малцинствата. С 24 гласа „за“ Общинският съвет е приел предложението за изтегляне на нов овърдрафт кредит от Община Дупница в размер на 500 000 лева. Средствата са необходими за окончателни плащания по отделни проекти, реализирани на територията на община Дупница. В рамките на заседанието е станало ясно, че Община Дупница е изплатила кредитът по фонд ФЛАГ в размер на 1 167 000 лева. В рамките на заседанието са гласувани докладните записки за учредяване право на строеж, учредяване право на прокарване за изграждане оптична свързаност, продажба на земя, както и предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд.

Венцеслав ИЛЧЕВ