Общински съвет – Смолян даде съгласие за формиране на група в село Кутела към Детската градина в Момчиловци

Снимка: Община Смолян

Общински съвет – Смолян даде съгласие за формиране на група в село Кутела към Детска градина „Изворче“ – село Момчиловци за учебната 2019 – 2020 г., предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. Решението бе взето единодушно с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.

Съгласно разпоредба на чл. № 59 от Наредба за финансиране на институции в системата на предучилищното и училищното образование, при недостатъчен брой деца за формиране на група в общинска детска градина, с решение на Общински съвет в населено място може да се формира само една група в детската градина с минимум шест деца, когато групата е единствена за населеното място. В община Смолян е получено писмо от директора на Детската градина в село Момчиловци, в което се посочва, че изискването е изпълнено и може да се сформира изнесена група в село Кутела с шест деца. Затова и общинските съветници приеха единодушно предложението за разкриване на групата с шест деца в селото.

Нели ГЕРГЬОВСКА