Общински съвет – Смолян даде съгласие за откриване на ученическо общежитие в село Широка лъка

Общински съвет – Смолян даде съгласие за откриване на ученическо общежитие в село Широка лъка, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. Решение бе взето с пълно мнозинство. Мотивите за необходимостта от откриване на общежитие са изложени в докладната записка, с вносител кмета на Смолян Николай Мелемов, от директора на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в селото Маруся Бочукова.

В тях Бочукова посочва, че училището в Широка лъка е с 200-годишна история, с богати родолюбиви традиции и собствен облик. От 2001 г училището е член на асоциираните към ЮНЕСКО училища, наречени „лаборатории за новаторства“. В него от 14 години се организират Летни театрални академии за деца, съвместно с дом за деца „Катя Ванчева“, създадени са добри партньорства и с други образователни институции от община Смолян и страната. Значима е и връзката на основното училище с Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка. В училището работят педагогически специалисти с необходимия капацитет от знания, умения и практически опит за осъществяване на образователно-възпитателен процес с даровити ученици в сферата на музиката и изобразителното изкуство. През предстоящата учебна 2019/2020 г е заложен план-прием на ученици в пети клас за даровитите деца от страната, които ще бъдат настанени в новооткритото общежитие. Неговото откриване е улеснено от обстоятелството, че в сградата на ОУ „Никола Вапцаров“ вече има подготвена, добре оборудвана и неизползваема общинска база с капацитет 12 места. Настанените в нея ученици ще имат много добри битови условия за живот и самоподготовка и ще имат възможност за продължавана на образованието си в НУФИ „Широка лъка“, в Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян и в други образователни институции. Новооткритото общежитие ще бъде със статут Център за подкрепа за личностно развитие и в него предстои да бъдат назначени трима специалисти.

Нели ГЕРГЬОВСКА