Общински съвет – Смолян даде съгласие за отдаване под наем на покривни пространства на сгради общинска собственост за монтиране на фотоволтаични електроцентрали

Снимка: Община Смолян

Общински съвет – Смолян даде съгласие за отдаване под наем на покривни пространства на сгради общинска собственост за монтиране на фотоволтаични електроцентрали, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. Вносителят на докладната и кмет на Смолян Николай Мелемов заяви, че досега това не е било изпълнимо, но голяма част от общинските съветници сметнаха инициативата за похвална и поискаха да се даде „зелена светлина“ за осъществяването й. Така след поименно гласуване, докладната записка и решенията в нея бяха приети с 19 гласа „за“, без „против“ и 5 „въздържал се“.

В докладната записка се посочва, че в община Смолян има постъпило заявление и заявен интерес за ползване на покривните пространства на сгради общинска собственост за монтиране на фотоволтаични електроцентрали с обща мощност до 30 kWp. Отдаването под наем на покривните повърхности не възпрепятства по никакъв начин използването на съответните сгради и предвидените в тях дейности. Сградите общинска собственост са подходящи, намират се в урбанизирана територия и като обекти имат подходящо местонахождение, изложение и наклон. Използването на покривни пространства за производство на електроенергия от слънцето крие огромен екологичен потенциал. В инвестиционното си предложение, фирмата е заявила, че при спечелването на търга, ще поддържа и ремонтира покривното пространство, на което са разположени съоръженията и ще реализира поставените си „зелени“ цели, а община Смолян ще получи допълнителен доход от наем на покривни пространства. Покривните пространства ще се отдадат под наем за 10 години, като предстои да се подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване, се казва още в докладната записка.

Нели ГЕРГЬОВСКА