Общински съвет – Смолян не прие годишния отчет и баланса на общинското дружество „Ученическо и столово хранене“

Снимка: Община Смолян

Общински съвет – Смолян не прие годишния отчет и баланса на общинското дружество „Ученическо и столово хранене“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. По думите на управителя на дружеството Григор Павлов, дружеството има загуба от 27 000 лв. Част от причините за това са, че от години цената на купона за хранене на учениците не е повишавана, вече се готви по нови изисквания и нови рецептурни книжки, а трите столови в селото Смилян, Момчиловци и Търън изхранват малко ученици и там има доста големи разходи.

Председателят на Бюджетната комисия Стоян Иванов заяви, че една от решителните мерки, чрез които може да се стабилизира финансовото състояние на дружеството е купоните да станат от 2.00 лв. на 2,50 лв. или 3.00 лв. Той призова да се приеме отчетът такъв, какъвто е и да се търсят начини за подобряване финансовото състояние на общинското дружество.

В залата бяха изказани и резерви по отношение на баланса на дружеството и натрупаните загуби. След проведената дискусия докладната записка не бе приета, а общинските съветници гласуваха: 10 „за“, 5 „против“ и 6 „въздаржали се“.

Нели ГЕРГЬОВСКА