Общински съвет – Смолян упълномощи кмета Николай Мелемов да издаде запис на заповед за проект, осигуряващ функционирането на Областен информационен център до 2021 г  

Общински съвет – Смолян упълномощи кмета на Община Смолян да издаде запис на заповед за проект, който осигурява функционирането на Областен информационен център – Смолян, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. С 18 гласа „за“, 1 „против“ и 6 „въздържали се“, общинските съветници дадоха съгласие да се издаде запис на заповед в полза на Администрация на Министерския съвет, в чиято структура е Дирекция „Добро управление“, Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020. Тя е в размер на 67 200 лв., а средствата са за обезпечаване стойността на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Смолян за периода  2019-2021г.“, изпълняван от Община Смолян.

Нели ГЕРГЬОВСКА