Общински съвет – Смолян ще обсъжда на извънредно заседание поемането на безлихвен заем от държавата

Общински съвет – Смолян ще обсъжда на извънредно заседание поемането на безлихвен заем от държавата, съобщиха от пресцентъра на община Смолян. Сесията започва от 15.00 часа в община Смолян. В дневния ред е включена само една точка: „Предложение за вземане на временен безлихвен заем от централния бюджет на Република България в размер на 3 950 000 лв.“. Вносител на докладната записка е Ангел Безергянов – ръководител на групата общински съветници от ГЕРБ.