Общински съвет – Чепеларе гласува одобряването на общ устройствен план на община Чепеларе

Снимка: Радио "Фокус"

Общински съвет – Чепеларе гласува одобряването на Общ устройствен план на Община Чепеларе. Това съобщиха от Общината. На 40-то редовно заседание, Общински съвет – Чепеларе прие внесения за одобрение Общ устройствен план на общината от кмета Славка Чакърова. Проектът е изработен от проектантска фирма “А.С.А” ЕООД, с която Община Чепеларе е сключила договор. Общият устройствен план е стратегически документ от регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания за устойчиво развитие на територията на общината.

Влизането му в сила ще зададе плановата основа за дългосрочното устройствено развитие на общинските територии, в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Чепеларе природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. Разширяването на урбанизираните територии се обосновава с прилагането на по-високи стандарти за различните функционални системи и устройствени среди. Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на околната среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент на спортния и културно – историческия туризъм), както и ефективното използване на природните ресурси, възможностите за задоволяване на нуждите на бизнеса и др.

За да влезе в сила решението на Общински съвет, трябва да изтече 14-дневният срок за съгласуване от Областния управител на Област Смолян, който срок започва да тече от датата на получаването на решението в Областна администрация Смолян.