Общинско и областно състезание „Защита при пожари, бедствия  и извънредни ситуации“  Смолян – 2019 ще се проведе на 30 май

На 30 май от 10.00 часа в гр. Смолян  – “Амфитеатър”  –  Нов център ще се проведе общинско и областно състезание „Защита при пожари, бедствия  и извънредни ситуации“  Смолян – 2019. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Смолян. Участието в ученическото състезание е отборно. Участниците са на възраст 13 – 14 години. Всеки отбор се състои от четирима  състезатели. Състезанието включва теоретическа и практическа част. Теоретическата част е проверка на усвоените теоретични знания от I до VII клас чрез индивидуален тест, в който участват всички състезатели. Въпросите в теста са групирани в раздели природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, индивидуални  и колективни средства за защита, пожарна безопасност, сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението, първа помощ. Практическата част е проверка на придобитите умения и навици за защита  чрез състезателни игри, в които участват по трима от състезателите на отбора /четвъртият е резерва/. Практическата част на състезанието се осъществява в учебни центрове по теми и учебни въпроси. БЧК гр. Смолян ще участват с демонстрации по „Първа помощ“. Отборът, класирал се на първо място на областно ниво, ще вземе участие в националното  състезание, което ще се проведе през м. юни в гр. Стара Загора.