Общо 39 са сигналите, постъпили на „зеления телефон“ на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив през май

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Пловдив. Общо 39 сигнала и 3 писмени жалби, отнасящи се до защитени животински видове и растителност, са постъпили на „зеления телефон“ на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив през месец май. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от екоинспекцията. След подадените сигнали са извършени необходимите проверки. Част от жалбите не са от компетентността на инспекцията и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия. Събраните от санкции суми през май са близо 37 000 лева. От тях близо 15 500 лв. са преведени на общините, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Най-големи са приходите за общините Пловдив, Садово и Марица.
През месец май експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив са извършили общо 253 проверки на 243 обекта, в това число 108 планови и 145 извънредни.  Издадени са 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 11 акта, от които два са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. От директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите са издадени 2 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в размер на 4000 лв. За установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни от Регионалната инспекция по околната среда и водите не са наложени санкции на оператори на инсталации. Не са наложени санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. За периода не са предприети принудителни административни мерки.
Тони МИХАЙЛОВ