Обявени са две нови огнища на Африканска чума при диви свине на територията на област Разград

Снимка: СИДП

Обявени са две нови огнища на Африканска чума при диви свине на територията на област Разград, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. На проведеното заседание на Областната епизоотична комисия, стана ясно, че са обявени първично възникнали случаи на болестта Африканска чума при диви свине в землищата на село Каменар, община Лозница и село Брестовене, община Завет. Със заповеди на Директора на “Регионална дирекция по горите” – Русе са определени инфектираните зони, в които се забранява достъпа на всички лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерки за ликвидиране на болестта, при спазване на изискванията за биосигурност. „Всички огнища са в резултат на взети проби от отстреляни диви свине при редовен отстрел, при който са отчетени положителни проби за Африканска чума“, каза директорът на ОДБХ – Разград д-р Илиян Драмалиев. „Около инфектираните зони трябва да се предприемат незабавно всички необходими мерки за биосигурност, опазване и защита на горските територии и дивеча, както и опазване здравето на населението“, допълни още д-р Драмалиев. Директорът на ТП „ДГС Сеслав“ съобщи, че е създадена организация и са уведомени веднага ловните дружинки, обозначени са зоните със забранен достъп. Извършват се необходимите претърсвания в зоните и се спазват всички мерки за биосигурност. Д-р Драмалиев призова ловните дружинки да бъдат особено внимателни по отношение на обстрела на дива свиня, да се изпращат своевременно проби и да се уведомява ОДБХ. Заместник областният управител Евгени Драганов поиска всяка институция, включена в ОЕК и представителите на общините да докладват на всяко заседание за изпълнение решенията на комисията, за недопускане разпространение на заразата. Във връзка с настъпващите празници, той призова още да продължат проверките на ОДБХ, съвместно с ОД МВР в свиневъдни обекти тип „заден двор“, както и да се провери пазара в гр. Кубрат за продажба на животни. Следващото заседание на Областната епизоотична комисия в Разград е насрочено за 14 януари.