Обявен е конкурс за началник на Регионално управление на образованието в Кюстендил

Кюстендил. Обявен е конкурс за началник на Регионално управление на образованието в Кюстендил. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от структурата в града. Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю. Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е 8 март 2019 година. Сред изискванията са длъжностно ниво съгласно класификатора на длъжностите в администрацията – 5. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър, минимален професионален опит – не по-малко от 5 години, придобит в области на дейност, свързани с организацията, контрола и управление на системата на предучилищното и училищното образование. Изисква се опит в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието, опит в обучението на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното възпитание, опит на ръководна длъжност в областта на образованието или – минимален ранг – II младши – професионална област. Размерът на основната заплата, определена за длъжността – 1725 лева.

Венцеслав ИЛЧЕВ