Обявиха победителите в конкурсите за есе и рисунка, посветени на толерантността

Вече са ясни победителите в ученическия конкурс за детска рисунка „Моите приятели от друг етнос“. В него участваха повече от 100 ученици, а журито отличи 10-те най-добри произведения и техните автори. Това съобщиха от пресцентъра на Община Бургас.

Конкурсът се проведе по повод 16 ноември, Международен ден на толерантността, в изпълнението на Дейност 10 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход“ в рамките на изпълнението на Проект за безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас „, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Целите на конкурса са да възпитава бургаските ученици в дух на толерантност, чрез включването им в съвместни дейности на ученици от различни етноси; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Картините на учениците бяха оценени от специализирана комисия в състав:

Ирена Ламбаджиева -председател; Национална художествена академия, магистър „Дизайн“

Яна Георгиева – член; бакалавър „Дизайн“

Ангел Шопов – член; фотограф

Класиране на участниците:

Първо място – Аслъ Смаил Алиосман – 9 г., ОУ „Георги Бенковски“, Бургас

Второ място – Георги Димов Димов – 9 г., Рисувателна школа „Елфина“, Бургас

Трето място – Мария Антонова Атанасова – 10 г., ОУ „Георги Бенковски“, Бургас

Отличени:

Павлета Боянова Попова – 6 клас, ОУ „Христо Ботев“, кв. Ветрен, Бургас

Рада Радославова Ангелова – 9 г., 4 в клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Бургас

Калоян Милков Хаджистойчев – 10 г., Сливен

Стефани Русева – 11 г., 5 клас, школа „Арт Попово“, Дом на културата, Попово

Елица Ангелова – 13 г., школа „Арт Попово“, Дом на културата, Попово

Християн Недялков Янчев – 11 г., 5 клас, ОУ „Христо Ботев“, кв. Ветрен, Бургас

Янка Даниелова Минкова – 4 б клас, 10 г., с. Сотиря, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

Най-добрите рисунки ще бъдат отпечатани на картички и плакати, които ще се раздават в Деня на толерантността.

Междувременно в Бургас се проведе още една инициатива, посветена на толерантността – ученически конкурс за есе на тема „Училището – територия на етническа толерантност“. Той е част от изпълнението на Проект за безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас „, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Получените 27 есета бяха проверени от тричленно жури, съгласно критериите за оценяване на есе от МОН.

Състав на журито:

Ангел Шопов – председател, магистър по Български език и литература;

Добринка Иванова – член, специалности Български език и литература/Журналистика;

Илина Зашева – член, специалност Връзки с обществеността.

Класирането се извърши  в две основни категории участници – в гимназиален етап на обучение и в прогимназиален етап на обучение, както следва:

I. Победители в гимназиален етап:

Първо място – Виктория Пламенова Чобанова – 9 Б клас, СУ „Епископ Константин Преславски“ – 40 т.;

Второ място – Християна Матеева Тачукова – 11 б клас, ПГ по транспорт, Бургас – 36 т.;

Трето място – Петър Николаев Златинов – 11 а клас, ПГ по транспорт, Бургас – 34 т.;

Поощрителна награда – Григор Георгиев Тодоров – 10 а клас, ПГ по транспорт, Бургас – 30 т.

II. Победители в прогимназиален етап:

Първо място – Борислав Николаев Симеонов – 7 клас, ОУ „Христо Ботев“, кв. Ветрен, Бургас – 42 т.;

Второ място – Жулиета Вълчева – 7 клас, ОУ „Иван Вазов“, кв. Банево, Бургас – 40 т.;

Трето място – Сашо Катев Сашев – 6 клас, ОУ „Христо Ботев“, кв. Долно Езерово, Бургас – 38 т.;

Поощрителна награда –  Габриела Бориславова Априкова – 6 клас, ОУ „Христо Ботев“, кв. Долно Езерово, Бургас – 36 т.

Останалите участници в конкурса ще бъдат отличени с грамоти.

Награждаването на участниците в двата конкурса ще се състои на 16 ноември от 14:30 часа по време на конференцията на тема „Училището – територия на етническа толерантност“, която ще се проведе в зала „Георги Баев“ в Културен център „Морско казино“.