Огнян Златев, ЕК: Проектобюджетът на ЕС дава още по-големи възможности за развитие, защото разпределя средствата по възможно най-балансирания и ефективен начин

Огнян Златев, ЕК в София

София. Проектобюджетът на ЕС дава още по-големи възможности за развитие, защото разпределя средствата по възможно най-балансирания и ефективен начин. Това каза ръководителят на Представителството на ЕК в България Огнян Златев в интервю за Информационна агенция „Фокус“във връзка с предложения предложения проект на Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. „Най-важното послание е, че предлагаме бюджет на нивото на нашите амбиции за по-успешни съвместни политики. Той представлява честен отговор на днешната реалност, в която от Европа се очаква да играе по-голяма роля за осигуряването на сигурност в един нестабилен свят, в момент, в който оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще остави значителен недостиг на средства в бюджета ни“, заяви Златев. Той отбеляза, че Комисията предлага дългосрочен бюджет на стойност 1,135 милиарда евро поети задължения за периода от 2021 г. до 2027 г., което се равнява на 1,11 % от брутния национален доход на оставащите 27 държави членки на ЕС взети заедно. Сегашната финансова рамка до 2020 г. предвижда бюджет от около 1% от БНД – тоест, предлагаме увеличение на разходите на Съюза в новия финансов период. Според него инвестирането сега в области като научните изследвания и иновациите, младите хора, цифровата икономика, управлението на границите, сигурността и отбраната ще допринесе за постигането на просперитет, устойчивост и сигурност в бъдеще и общо за това се искат допълнително 109 милиарда евро за периода. „Особено важно е, това че, както настояваше българският комисар Мария Габриел, в проектобюджета се предвижда специално финансиране за политиката по цифровизация и научните изследвания“, коментира Златев.
По думите му не само България, но всички членки на ЕС ще са печеливши, защото проектът за нова Многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г. фокусира общите разходи на Съюза точно там, където има най-много нужда от европейските пари. Този проектобюджет дава още по-големи шансове за развитие на България и останалите държави от ЕС, защото интелигентно разпределя европейските средства по възможно най-балансирания и ефективен начин, въпреки очакваната липса на националната вноска на Великобритания, която за съжаление напуска съюза през 2019 г.