Огнян Ценков, кмет на Община Видин: В средата на лятото или началото на есента Видин ще има обновена централна пешеходна зона

Огнян Ценков, кмет на Община Видин, в интервю за Радио „Фокус“

Радио „Фокус“: На какъв етап са дейностите по обновяване на централната пешеходна зона във Видин?

Огнян Ценков: Един от значимите проекти, който изпълняваме това е реконструкция на централната пешеходна зона. Дейностите вървят по приетия график. Но, през зимата през месеците декември и януари времето не позволи работа навън. Променен е графикът на изпълнителите на строително монтажните работи за да бъде наваксано това изоставане, в срок, който трябва да приключат тези дейности в края на месец май. За графика има опасност ако пролетта се случи дъждовна, но това е едно от неудобствата на проекта – дейностите се изпълняват изцяло на открито.Ще се възползваме от правилата, които са заложени в програмата за удължаване на срока с необходимото време за да се изпълнят всички дейности.Над 2000 кв.м. вече са напълно завършени като са положени едроразмерните гранитни плочи. В момента се работи на централния площад „Бдинци“ като продължаваме доизграждането на водопровода. Тук искам да обърна внимание още веднъж, че във финансовите параметри на проекта – 12 млн.лв., които са безвъзмездна финансова помощ не се включва изграждането на този водопровод, защото това е дейност, която е недопустима по правилата на проекта.Средствата, които са в размер на 554 000 лв. са средства, с които участва общината. Водопроводът е изграден през 1934 г. в мандата на тогавашния кмет д-р Бърни Бончев. Водопроводът много е остарял – и технически, и морално. Водопроводът е с чугунени тръби, които след разкопките видяхме, че са корозирали не само отвън, но и отвътре, което нарушава качеството на питейната вода. Работим в дълбочина и с изграждането на други комуникации. 10 сгради в централната градска част , които не са включени в градската канализация за отпадъчни води, ще бъдат включени и то за сметка на общината.На определени места вече монтирахме елементите на осветлението, които са направени по модела на старите осветителни тела, така както са на архивните снимки от централната пешеходна зона на стария Видин. Пейките, цилиндрите за публични обяви, също са направени по моделите от архивните снимки. Изцяло ще запазим архитектурния стил, който ще се впише в ансамбъла от сградите в центъра, при които търговските обекти са на първия етаж, а жилищните – на вторите и третите етажи на сградите. Ще бъдат обособени много кътове за отдих и ще има много зелени градинки, които ще бъдат част от пешеходната зона.Предвидили сме засаждането и на много дървета, защото част от старите дървета сега се премахват заради това, че не са в добро състояние – при тях има заболявания, което води до падане на дърветата и нанасяне на щети. Премахването на старите дървета става след оглед на комисия, в която участват  ландшафтния архитект на общината и служители на отдел „Екология“, както и представители на фирмата по озеленяване.Централната пешеходна зона освен, че ще бъде по-удобна за придвижване, с по-добър естетически вид, тя  ще осигурява по-широк достъп на гражданите и на хората в неравностойно положение. Заложили сме тактилни елементи, това са релефни елементи на гранитните плочи, които ще оказват помощ при придвижването на незрящи наши съграждани. Работи се и по фонтаните, в същия вид остава фонтанът пред паметника на Трети пехотен Бдински полк, няма да бъде променян, ще бъдат подменени само водните съоръжения. Няма да се стигне до съществени забавяния на ремонта на централната пешеходна зона, очаквам в средата на лятото или най-късно в началото на есента да бъде изпълнен изцяло този проект.

Радио „Фокус“: За другите два големи проекта, които се изпълняват във Видин по ОП „Региони в растеж“ – обновяването на СУ „Цар Симеон Велики“ и ППМГ „Екзарх Антим I“ , там как вървят дейностите?

Огнян Ценков: Нямаме никакви забавяния, дори имаме известно ускоряване на графика на дейностите. В СУ „Цар Симеон Велики“ начинът на изпълнението на проекта във връзка с решението на училищното ръководство се осъществява по следния начин – работи се в южния корпус, като бяха изведени част от учениците, а в северния корпус се провеждат учебни занятия. Близо 80% от вътрешните ремонти са вече изпълнени – изградени са водопроводът, ел.инсталациите, направена е топлоизолацията, поставени са вентилационните системи.Изцяло е подменен покривът на сградата на училището, направен е изцяло нов покрив, басейнът е на изкоп, като в момента се уточнява технологията по изграждането на другите елементи на закрития плувен басейн. В напреднала фаза е изграждането и на физкултурната сграда и в моментасе изграждат топлите връзки към двата корпуса. Мерките за енергийна ефективност на лицевата фасада са напълно завършени.

В Природо математическата гимназия „Екзарх Антим I“ всички дейности на 4 и 3-тия етаж са изцяло изпълнени. На първия етаж последно ще бъдат осъществени ремонтните дейности защото той се използва за склад за строителни материали. Физкултурната сграда е в напреднал етап на железобетонни носещи конструкции и е осъществено второто ниво, което е като плоча на втория етаж на физкултурната зала.

Радио „Фокус“: Приключихте ремонта на Гребната база, какви са резултатите?

Огнян Ценков: Ремонтът на Гребната база приключи още в началото на 2018 година. Много съществен момент е, че ние успяхме да закупим частта от сградата, която не беше наша. След 1990 година, когато се провежда приватизацията част от сградата – около 30% не е общинска собственост и чрез продажба е станала собственост на частна фирма.Чрез съдебно дело предишното ръководство стига до съдебно решение, което определя дяловете от части на Община Видин и на частната фирма, като обособени отделни части и като общи части в съсобственост.Тук беше проблемът, който възникна между нас и частната фирма. Осигурихме средствата за ремонт като , те са предоставени като субсидия през 2016 г. – 2 млн.лв. за ремонт на държавни и общински сгради, като определихме 335 000 лв. за ремонт на Гребната база.Още в началото на 2017 г. започнахме комуникация с частната фирма за осъществяване на ремонтните дейности и за осигуряване на финансиране във всички необходими части. Нямахме такова съгласие от страна на фирмата, след което тя ни предложи да ни продаде нейния дял на стойност 278 000 лв. Цената бе много ниска и ни устройваше защото данъчната оценка на тези над 800 кв.м. бе над 400 000 лв., а пазарната оценка – над 600 000 лв. Това забави изпълнението на проекта през 2017 г. Успяхме през октомври да купим тази част и започнахме самостоятелен ремонт.Зимното време малко проточи нещата и през април или май месец бе приключил окончателно ремонтът на Гребната база. Изцяло е ремонтиран покривът, осъществен е ремонт на носещите пилони, колони носещи на Гребната база. Вътре във всички спортни съоръжения е направен ремонт, направен е ремонт на хотелската част, на кабинетите на треньорите. Сега Гребната база е едно уникално модерно съоръжениеза практикуване на водните спортове. Именно ремонтираната хотелска част дава възможност Гребната база да се ползва и от клубове, които не са от Видин. Те имат възможност да дойдат, да спортуват и има къде да нощуват. Има и кътове за храна, където може да се осъществи изхранването на спортистите.

Анна ЛОЗАНОВА