Огнян Ценков,  кмет на Община Видин: Отговорността на възрастните е децата да растат в атмосфера на обич и доверие

Отговорността на възрастните е децата да растат в атмосфера на обич и доверие, заяви Огнян Ценков, кмет на Община Видин на организираната дискусия „Институционална подкрепа на деца и младежи в конфликт с морала и закона”, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин. От днес във Видин започнаха  общински интерактивни игри – 2019. Те се  провеждат съвместно от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Видин и Общинския съвет по наркотичните вещества. бединените усилия на всички заинтересовани институции, неправителствени организации, родители са ключов фактор за решаването на наболели проблеми, свързани с мисленето и поведението на подрастващите. Ролята на местната комисия като инициатор на мерки и координатор на действията в тази посока, е изключително важна“, каза Огнян Ценков. Модератор на дискусията е Иванела Андреева, секретар на Община Видин, която е и председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Постъпиха различни предложения, които да бъдат включени в програмата на Местната комисия приз 2020 г. Част от тях акцентират върху извънкласната дейност и запълване на свободното време на децата, полагане на обществено полезен труд от родителите, по-добра работа с обществените възпитатели и  една по-цялостна превенция на правонарушенията.

Анна ЛОЗАНОВА