Огнян Ценков, кмет на Община Видин: Подобряването на качеството на живот включва подобряване на инфраструктурата в населените места

Снимка: Радио "Фокус" - Видин

Огнян Ценков, кмет на Община Видин, в интервю за Радио „Фокус“ – Видин

Радио „Фокус“: Каква е готовността в общината за новата учебна година?

Огнян Ценков:  Имаме готовност за започване на новата учебна година в детските градини и училища. Още в края на миналата учебна година е организирана доставката на безплатни учебници за децата от I-ви до VII клас и познавателните книжки за децата от предучилищната възраст. Във видинските училища е доставена задължителната учебна документация. Започнала е подготовката за транспортната схема на училищните автобуси. Според кмета на общината образователният процес е кадрово осигурен с учители и преподаватели. В момента се изпълняват две инвестиционни предложения по проект „Подобряване на образователната инфраструктура“ на обща стойност близо 17 млн. лв. по оперативна програма „Региони в растеж“. Това са ремонтите на ППМГ „Антим I“ и СУ „Цар Симеон Велики“. В Математическата гимназия учебният корпус е завършен, отпуснати са 350 000 лв. за учебно обзавеждане и  оборудване извън средствата за ремонт. Чрез тези средства за всеки ученик има обособено място. На 16 септември в Математическата гимназия ще бъде открита учебната година, остава да се довърши само спортната зала на гимназията, която е отделна сграда. За СУ „Цар Симеон Велики“ външните дейности са осъществени на 100%, но все още ремонтните дейности продължават. Учебните занятия за учениците от това училище ще се осъществяват в сградите на три основни училища – ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Любен Каравелов“ и ОУ „Климент Охридски“.  И тази година в бюджета на общината са заложени 210 000 лв. за ремонт на детски градини и училища, като по-голяма част от ремонтите са за ОУ „Епископ Софроний Врачански“, СУ „Пенчо Рачов Славейков“, СУ „Св.св. Кирил и Методий“. За Гимназията с преподаване на чужди езици започва ремонт в размер на 220 000 лв., като ще бъдат ремонтирани два от етажите.

На територията на община Видин има 15 училища, 8 детски градини, като към тях има 12 филиала, 8 от филиалите са във Видин и 4-ри в малки населени места. Във Видин функционира ученическо градско общежитие, Център за кариерно развитие, Център в подкрепа на процеса за  приобщаващо образование, Център за специална образователна подкрепа.

Радио „Фокус“: В график ли са ремонтните дейност в централната градска част?

Огнян Ценков: Когато се изпълняват ремонти винаги възникват различни проблеми и трудности, които удължават срока. Въпреки това. Въпреки това дейностите по основната реконструкция на централната градска част са в график. Вече сме на финала и очаквам до края на септември да бъде изпълнен в пълен обем този проект. Засяга територията на над 40 хил.кв.м. Стойността е близо 12 млн.лв., като извън европейското финансиране общината осигури над 500 000 лв.за подмяна на комуникациите в дълбочина – водопровода и канализацията. Оказа се, че е имало 15 сгради, които не са били включени в канализация, като всичко това ние го правим за сметка на общинския бюджет,за да осигурим по-добро качество и по-малко проблеми в бъдеще време.Със съвременни средства ние запазваме уникалността на пешеходната зона, която се вписва в архитектурния ансамбъл на прилежащите сгради, характерни с търговските обекти в приземната част. С парковата мебел, която ще бъде разположена –  пейки, цилиндрите за обяви и афиши, часовниковата кула, която ще бъде изградена на площад „Европа“ ,осветлението, което е монтирано – всичко това са допълнения, включени в проекта и необходими за градската част, които са съществували в началото на миналия век. Целта ни бе да създадем една типична градска атмосфера, която добива своя завършен вид. Понеже често чувам, че има разлепени плочи, че се правят ремонти на ремонтите искам да отбележа – самият проект включва 1 година за съобщаване и отстраняване на дефекти, което фирмата изпълнител е задължена да го извърши веднага, като ще разполага със своя група, която ще извършва тези поправки до получаване на необходимото качество. След тази една година има гаранция от 5 години за настилката и 8 години е гаранцията за изградените комуникации в дълбочина. Възможни са дефекти и повреди, но всички те ще бъдат отстранявани за сметка на изпълнителя.

Радио „Фокус“: Какво се прави за улиците във Видин и в останалите малки населени места?

Огнян Ценков:Подобряването на качеството на живот включва подобряване на инфраструктурата в населените места – както за град Видин, така и за останалите 33 населени места. Това нещо сме го правили през целия мандат, през всяка от тези четири години. Залагали сме средства в бюджета, въпреки че трябваше финансово да стабилизираме общината и със собствени приходи да погасяваме близо две трети от бюджета, който беше през 2015 г. Само да обясня – 36 млн.лв. беше бюджета на общината 21 млн.лв. бяха дълговете.Въпреки това всяка година залагахме средства в бюджета за ремонт, асфалтиране и баластриране на улици, изграждане на детски площадки, подобряване на инфраструктурата в жилищните квартали и във всички населени места. Помогнаха ни много от правителството, за което искам да благодаря лично на министър председателя Бойко Борисов и на финансовия министър Владислав Горанов. Всяка година ние получавахме по 3 млн.лв. През 2016 г. тези 3 млн.лв. бяха изразходвани за ремонт на улици, на междублокови пространства, на Гребната база и на общински сгради – кметства, училища и други сгради, които са собственост на Община Видин. Голям успех бе, че осигурихме средства за закупуването на Гребната база, която преди години бе продадена на частно лице. Но, вече ние имаме едно уникално съоръжение за практикуване на водни спортове. 2017 г. получихме също 3 млн.лв. като единият милион бе за ремонт на Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“, 2 млн.лв. за ремонт на сградата на Драматичния театър и до края на септември ще имаме обновена и реновирана сграда на театъра. 2018 г. също получихме 3 млн. лв., коте те бяха предимно за асфалтиране на улици, междублокови пространства и улици във всички населени места. Не говоря за баластрирането, то си е наша дейност, която не се включва в тези финансови параметри. Така, че във всички населени места ние осъществихме ремонт на улици, има какво още много да се направи. Хората от малките населени места казват, че от 30-40 години не е асфалтирано, а някъде изобщо не е имало асфалтиране на улици… Това са проблеми, които ще ги решаваме в постоянен процес. Важно е да отбележа, че тези дейности ги осъществихме по заявления на граждани – там където те искаха и кадето първи се организираха и подадоха сигнали.

Анна ЛОЗАНОВА