Огнян Ценков, кмет на Община Видин: Правилата, които сме заложили, са балансираност, реалистични приходи и разумни разходи в бюджета за 2019 г.

Правилата, които сме заложили, са балансираност, реалистични приходи и разумни разходи в бюджета за 2019 г., саза кметът на Община Видин при обещственото обсъждане на проекта за бюджет, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин. „Правилата, които сме заложили, са балансираност, реалистични приходи и разумни разходи. 2019-та е годината, когато ще финализираме процеса на финансово стабилизиране на Община Видин. Ще продължим подобряването на образователната инфраструктура, изпълнението на значимите проекти по национални и европейски програми, популяризирането на културните, исторически и туристически обекти, развитието на потенциала на Общината във всички сфери“ , каза Огнян Ценков. В предложения проект на бюджета общия обем  е на стойност 44 203 973 лв. Определените размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Видин са разпределени под формата на субсидии, като общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 24 693 754 лв., общата изравнителна субсидия – трансфер за местни дейности е 3 745 600 лв. и др. Приходите от местни дейности се предвижда да бъдат в размер на 16 776 890 лв. Общата стойност на предвидените средства  за капиталови разходи е 35 90 822 лв., като от тях целевата субсидия е 1 158 100 лв. Заложен е широк обхват от дейности в различни сфери, като основни ремонти на детски градини и училища, на общински сгради, строително-монтажни работи, основен ремонт на две кръгови кръстовища в град Видин, благоустрояване на междублокови пространства, ремонти на улици във Видин и населени места на Общината и много други. Тази година  се предвижда подпомагане от страна на Общината на семейства с репродуктивни проблеми, продължаване на ремонтните дейности в ГПЧЕ „Йордан Радичков“, изграждане на фитнес площадка на открито и  други

Анна ЛОЗАНОВА