Огнян Ценков, кмет на Община Видин: Правителството винаги е изпълнявало своите ангажименти към общината и с негова помощ излязохме от категорията „община в тежко финансово положение“

Снимка: Радио "Фокус" - Видин

 

Огнян Ценков, кмет на Община Видин, в интервю за предаването „Чудесата на Северозапада“

Радио „Фокус“: Г-н Ценков, за близо 3 години направихте така, че за Видин да започнат да се говорят и хубави неща и не само да се говорят, но и да се случват. Един от основните приоритети на Вашия екип е преустройството на инфраструктурата в общината. Какво се прави за инфраструктурата?

Огнян Ценков: Бяха ни отпуснати още 2016 г. 3 млн. лв. за облагородяване на инфраструктурата , както в град Видин така и в останалите 33 населени места на общината. С тези средства ние и в момента осъществяваме асфалтиране на околоблокови пространства, улици, ремонт на сгради, които не са били ремонтирани дълго време. Като пример мога да посоча сградата на Гребната база, там ремонтът е приключил и той бе на стойност 335 000 лв. Това са средства, които бяха ни отпуснати от държавния бюджет през 2016 г. Тук бяха включени и средствата, с които направихме ремонти в училищата. Ние отделяме и наши капиталови средства, с които облагородяваме населените места, правим ремонти на улици и пътна инфраструктура. Смятам, че постигнахме сериозен успех по отношение на проектите, които ние заварихме в незавършен вид и ги рестартирахме. Такъв проект беше „Парк Рова- за зелена и достъпна градска среда“, който бе спечелен по оперативна програма „Регионално развитие“ . Този проект го заварихме през ноември месец  2015 г. в началото на мандата ни като строителна площадка. Успяхме заедно с изпълнителите да го приключим в срок. Тогава, ако си спомняте, имаше един такъв парадокс – собствените средства, с които участваше общината бяха в размер на около 250 000 лв., а проектът бе на стойност 4 900 000 лв. и собствените средства ги нямаше. Беше наложен запор на сметките на общината и аз се наложи да се обърна към гражданите на Видин да се изплатят местните данъци и такси за да успеем да съберем средствата по проекта. Благодаря на гражданите, че за три дни успяхме да съберем  средствата и не загубихме безвъзмездното финансиране и реализирахме един проект, който е едно прекрасно място за отдих и почивка, с изградени детски площадки. Благодарение на финансовото стабилизиране на общината, което успяхме да осъществим за тези години ние със собствени средства успяхме да закупим и частта от Гребната база, която бе на частен собственик. След извършения ремонт ние вече имаме едно прекрасно съоръжение за развиване на водните спортове, които са традиционни за Видин. Чрез него ще можем да развиваме и спортния туризъм, защото сме добра туристическа дестинация.

Радио „Фокус“: Образованието е сред основните приоритети на Вашия екип, г-н Ценков. Какво се прави в тази насока?

Огнян Ценков: Установихме, че трябва да направим известни промени в сферата на образованието съгласно законодателството. Първата стъпка, която предприехме е да изготвим Наредба в Общинския съвет за оптимизация на мрежата от детски градини и за въвеждането на делегираните бюджети, което е трябвало да бъде направено. Оптимизацията бе необходима защото се получаваше и неравнопоставеност между детските градини – имаше предпочитани градини и такива, които не бяха търсени от родителите, като причина за това бе самата дейност на директорите. Оптимизацията бе направена и от 16 детски градини те станаха 8, като едната детска градина бе с директор, а другата детска градина – филиал. Следващата стъпка, която беше бе оптимизация на училищната мрежа във връзка с изискването на закона и сляхме две училища – училище „Христо Ботев“ и училище „Отец Паисий“. При това сливане се възползвахме от програмата за подобряване на образователната инфраструктура, по която ни бяха отпуснати 225 000 лв. Изготвихме и необходимата Система за прием в първи клас . Това бе и цялостната дейност, която осъществихме за приемането на делегираните бюджети, за определянето и на държавния план прием след 7-ми клас , който бе единодушно приет от всички директори. Ще обърна внимание на помощта, която ни бе оказана от правителството – миналата година бяха отпуснати 350 000 лв. за учебно оборудване на ППМГ „Антим I“ и най-големият успех, на който трябва да се обърне внимание това е откриването на висше учебно заведение във Видин. Това е голям успех, който е постигнат и от нас като местна власт и с помощта на държавната власт, защото акредитацията и решението е на Министерския съвет. Откриването стана и с желанието и решението на академичния съвет и на ръководството на Русенския университет. Трябва да отбележа и съдействието и подкрепата, която получихме от видинските граждани и бизнеса.

Радио „Фокус“: Видин е домакин на културни, образователни и спортни изяви, с какво допринася това за имиджа на общината?

Огнян Ценков: Видин е град с над  2000 години история, с много исторически и културни дадености, от които трябва да се възползваме, които трябва да популяризираме. Всичко, което наследихме като добри инициативи го съхранихме и надграждаме. Като пример ще дам честването на националния ни празник 3 март  – запазихме възстановката за освобождението на Видин, която се провежда на този ден. Запазихме в културния календар на общината много събития – фолклорни фестивали, провеждането на Видинския панаир. Нещо ново, което бе реализирано за първи път във Видин през миналото лято бе Летния фестивал за опера и балет „Крепост на вековете – Баба Вида“ с участието на Софийската опира и балет. Това бе инициатива, която получи голямо одобрение от видинчани. От наша страна поехме инициативата да превърнем в традиция това събитие. Тази година ще проведем следващото издание на опира и балет под открито небе с участието на Старозагорската опера. Уточнени са двете постановки, които Старозагорската опера ще представи във Видин – танцов спектакъл „Фауст. Валпургиева нощ“ по музика на Шарл Гуно и операта „Травиата“ от Джузепе Верди. Представленията ще бъдат съвместно със Симфониета – Видин.Продължаваме и обогатяваме традицията за празнуването на Духовния празник  на град Видин – Димитровден . С културната програма, която осъществяваме целим запазване на културното наследство, на традициите, които предаваме на младото поколение , но и с тях привличаме интереса на гостите и туристите към Видин, за да развиваме града ни като туристическа дестинация. Един от показателите за успеха в областта на туризма е увеличаване броя на круизните кораби, които посещават Видин. Миналата година са заявени 192 кораба, а тази година – 256. Но, това са само част от туристите, които посещават Видин освен българските туристи и туристите от съседните страни – Румъния и Сърбия.

Радио „Фокус“: Как работите с бизнеса?

Огнян Ценков: Добре работим. Един от основните ни ангажименти бе да разплатим задълженията на общината. Точно тук бе въпросът, че неизплащайки тези задължения вкарваме в затруднение местния бизнес. Те са платили по съответните договори работните заплати, осъществили са съответните задължения, някои дори са платили ДДС, а в крайна сметка общината не е изплатила средствата, които им дължи. Затова и в началото на мандата си посочих, че основното нещо, което си поставям като задача е в отношенията с местните предприемачи общината да се превърне в предвидим партньор. Със задоволство мога да кажа, че от 7 млн.лв. просрочени задължения, ние разплатихме 5 млн. лв. До края на 2019 г. трябва да разплатим всички задължения, които имаме и да не натрупваме нови . Такива са изискванията на финансово-оздравителния план – всички отношения, които имаме с местния бизнес да бъдат в тази насока  на добри партньори, общината да не се превръща в спирачка. Имаме сериозни успехи в това отношение – през миналата година посетих няколко предприятия, които откриват нови работни места и нямат кандидати. Подготвихме и представихме в Общинския съвет Наредба по закона за насърчаване на инвестициите , която бе приета и издаване на сертификат клас В, което е в правомощията на местната власт. Има сериозен интерес от инвеститори, които са както български, така и чужди и очаквам да имаме нов инвеститор. Община Видин работи и по програмите за временна заетост, разкриваме работни места, като помагаме на хората в неравностойно положение. Община Видин е един добър, предвидим и диалогичен партньор на бизнеса, работим в добро взаимодействие и сътрудничество. Винаги откликваме на потребностите на бизнеса като администрация при издаване на необходимите разрешителни по закона за устройство на територията и смятам, че това е правилното поведение. Искам да посоча, че правителството винаги е изпълнявало поетите ангажименти и е откликвало на потребностите на общината. С помощта на правителството ние излязохме от категорията „община в тежко финансово положение“ през месец март тази година. Именно защото подготвихме и ни бе приет финансово оздравителния план и защото ни бе предоставен безлихвен кредит в размер на 6 млн.лв. За това благодаря на министър-председателя Бойко Борисов, на целия кабинет и специални благодарности искам да изкажа на министъра на финансите Владислав Горанов, както от свое име, така и от името на всички видинчани.Предстоят още много проекти, които да се реализират във Видинската община и които чертаят една добра перспектива на развитие.

Анна ЛОЗАНОВА