Огнян Ценков, кмет на Община Видин: Целта е да съхраним нашето историческо богатство и културните традиции за идните поколения

Разговаряме с Огнян Ценков, кмет на Община Видин

Радио „Фокус”: Г-н Ценков, какво е подготвила Община Видин за новия туристически сезон през това лято?

Огнян Ценков: Туристическия сезон във Видин започна на 21 март с акостирането на първия круизен кораб на Пристанище – Видин. Тази година броят на круизните кораби е 192 и е значително по-голям от предходните години, което показва завишен интерес към нашия град от страна на туроператорските фирми от Европа. Често Пристанище – Видин е единствена спирка в българския участък на река Дунав на тези круизни кораби. Основна роля за организирания туризъм имат организираните фестивали и културни събития, като това е част от нашата политика за привличане на български и чуждестранни гости. Богат на събития е културния календар на Видин за 2017 година, като включените в него събития се осъществяват със съдействието на културните ни институции – Ансамбъл „Дунав”, Симфониета-Видин, Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, Държавен куклен театър, Духов оркестър, като много сериозно участие в този културен календар взимат и читалищата от общината.

Радио „Фокус”: Какво се прави за опазване на историческите паметници във Видин и по какви проекти се работи в общината по отношение на тези паметници?

Огнян Ценков: Във Видин са регистрирани около 200 исторически и архитектурно-художествени недвижими културни паметници. Във Видин се намира единствения в България изцяло запазен средновековен замък – крепостта „Баба Вида”, тук се намират и музеите „Кръстата казарма”, „ Конака”, крепостната система „Калето” Джамията с Библиотеката на Осман Пазвантоглу, Синагогата, както и много църковни храмове. Община Видин с грижата на добър стопанин поддържа както общинските така и емблематичните културни ценности, намиращи се на територията на Видин. Особени грижи се полагат за средновековния замък „Баба Вида”. По наше искане Министерството на културата го предостави на Община Видин за управление за срок от 10 години. През месец март подписахме меморандум за сътрудничество с Фондация „Созопол”, която подари на Община Видин утвърдената техническа документация, с която ще кандидатстваме за цялостна консервация и реставрация и социализирането на паметника. Кандидатствахме по програмата ИНТЕРРЕГ Румъния – България заедно с румънския град Калафат с три проекта. Първият е за оформяне на прилежащо околно пространство и създаване на нова експозиция в музей „Конака”. Финансовите средства са в размер на 750 000 евро. Вторият е свързан с извършването на ремонт, оборудване и обзавеждане на Общински драматичен театър – Видин, като и тук финансовите средства са в размер на 750 000 евро. Третият проект е за ремонт на околовръстен път Видин – Кула и закупуване на сметосъбираща техника, финансовите средства по този проект са в размер на 5 млн. евро. Общото и за трите проекта е, че Европейския фонд за регионално развитие ще финансира 85% от допустимите разходи, държавният бюджет ще предостави 13% за публичните органи и Община Видин ще трябва да осигури собствен принос в размер на 2% , като максималната допустима продължителност на проекта е 36 месеца. Община Видин се стреми в тези проекти да има максимално нисък процент на участие със собствени средства.

Радио „Фокус”: Какво става с видинската Синагога?

Огнян Ценков. Община Видин е готова да приеме дарението от организацията на българските евреи „Шалом” и да се направи съответния ремонт, като се изгради в пълен размер Синагогата. Едно от изискванията, което ще бъде заложено в дарението е, че Синагогата ще трябва да се използва като културен център, не може да се използва с друго предназначение. Община Видин реализира проект за реновирането на стар турски склад , финансиран по програма”Културна наследство и съвременни изкуства” от Норвежкия фонд. Предвидено е там Регионалният исторически музей да експонира 38 епиграфски паметника. Всичко това, което правим и планираме е да подобрим културната инфраструктура, за да увеличим броят на туристите. Най-важната цел, която преследваме е да съхраним нашето историческо богатство и културните традиции за идните поколения.

Радио „Фокус”: Във връзка с предстоящия туристически сезон предприемат ли се мерки за ремонт на улици, за обновяване и поддържане на Крайдунавския парк във Видин?

Огнян Ценков: Вече започна ремонтът на входно изходните артерии на Видин, както е на първостепенната и второстепенната улична мрежа в града, в това число и улици, водещи до исторически обекти и други забележителности в града. Предстои и опресняването на хоризонталната маркировка. Поддържането и опазването на общинските зелени площи е една от приоритетните дейности на Община Видин. С ежегодните планувани средства се стремим да поддържаме над 500 дка зелени площи. Радът ни е наситен с много зеленина, която се нуждае от поддръжка, за да може да остане за идните поколения. Извършват се през пролетта и конкретни озеленителни дейности – резитба, окопаване и почистване, като предстои подмяна на пролетните с летни цветя в цветните акценти в парка, косене на тревните площи, премахване на сухи клони и дървета. Полагат се и много грижи за поддържане на хигиената в парка – почистват се алеите, детските площадки, но това е дейност, която трябва да се полага от всички граждани. Това, което на мен ми прави впечатление като кмет на града от хора, които идват за първи път във Видин е, че страшно много харесват Крайдунавския ни парк, който е уникален.
Анна ЛОЗАНОВА