ОДБХ-Велико Търново продължава с проверките за Африканска чума по свинетевъв всички обекти от тип „заден двор“ в областта

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Велико Търново. Първото си заседание за 2020 г. проведе Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново. Това съобщиха за Радио „Фокус“-Велико Търново от Областна администрация. Областният управител проф. д-р Любомира Попова и председател на Комисията откри заседанието и запозна членовете на Комисията с писмо на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите, относно провеждането на заседанията на областните епизоотични комисии във връзка с усложнената обстановка в страната по отношение на заболяването Африканска чума по свинете.

Директорът на ОДБХ-Велико Търново д-р Станимир Спасов запозна членовете на Комисията с актуалната ситуация в областта относно заболяването Африканска чума по свинете. Той сподели, че на територията на област Велико Търново в минимална степен се отглеждат домашни свине и липсата на възприемчиви домашни животни води и до липса на регистрирани случаи при тях. При дивите прасета се установяват носители на вируса. Д-р Спасов запозна членовете на Комисията със заповед на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните за забрана на движението на живи животни с произход от територията на страната.

Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново реши да се свикат всички общински епизоотични комисии с цел предприемане на необходимите мерки, като се осъществи и своевременна обратна връзка с Областната комисия за борба с епизоотични ситуации относно предприетите мерки. Всички кметове трябва да сформират постоянни комисии за определяне на площадки за загробване на животни. Ще се извършат проверки от служителите на Българска агенция по безопасност на храните на всички обекти, тип „заден двор“, във всички населени места на област Велико Търново, и при установяване на нерегламентирано отглеждане ще бъдат издавани актове за нарушения и ще се налагат глоби в максимален размер. Проверките ще продължат целогодишно. Заседанията на Областната епизоотична комисия ще се провеждат не по-малко от два пъти месечно, но при необходимост и ежеседмично.

Рени АТАНАСОВА