ОДМВР-Силистра предприема засилени контролни мерки във връзка с откриването на ловния сезон

В ОДМВР-Силистра е създадена организация и са предприети засилени контролни мерки във връзка с откриването на ловния сезон 2019/2020 г. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР. Целта е да не се допуснат инциденти с огнестрелно оръжие, както и стриктно да се спазват мерките за биосигурност с оглед ограничаването на болестта Африканска чума по свинете. На началниците на районни управления в Силистра, Дулово и Тутракан е възложено да организират съвместни проверки с представители на Регионалните дирекции по горите, Държавните горски и ловни стопанства и ловните сдружения. Планирани са инструктажи при провеждане на ловните излети относно стриктното спазване на мерките за безопасност и противопожарните изисквания. Контролни полицейски проверки ще има по отношение на пренасянето на ловното оръжие, което съгласно законовите изисквания трябва да става в затворен транспортен куфар или калъф със заключващо устройство на спусъка. Същевременно ще се следи и няма да се допуска боравене с огнестрелно оръжие от лица, употребили алкохол. Планирани са специализирани полицейски операции както в началото, така и през целия ловен сезон.