ОДМВР- Шумен: От утре на територията на областта започва традиционната Акция „Зима“

От утре на територията на ОДМВР-  Шумен започва традиционната Акция „Зима“. Това съобщиха от ОД на МВР- Шумен. Целта й е да се ограничи пътнотранспортния травматизъм в региона.  Три кампании ще се проведат по време на акцията през месец ноември. Първата,  „С безопасно пътно превозно средство през зимата“ е насочена към водачите на пътни превозни средства с животинска тяга и велосипеди. Ще се проведе от 1 до 10 ноември, като през периода полицейските служители ще следят дали превозното средство е регистрирано, изправни ли са светлините му, има ли светлоотразителна сигнализация. Кампанията „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“  ще обхване периода от 11 до 20 ноември. Тя ще бъде насочена към пешеходците и поведението на водачите. През този период ще бъде засилен контролът за спазване на правилата за безопасно пресичане от страна на пешеходците, ще се следи дали водачите осигуряват предимство на пешеходците. При констатиране на нарушения ще им бъдат налагани санкции. Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които се движат в тъмната част на денонощието, особено извън населени места. 17 ноември е определен за Световен ден на възпоменание на жертвите от пътно транспортни произшествия. Той ще се отбележи и в храмовете на всички официални религии в страната. .„Безопасно шофиране през зимата“ – кампанията е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и осветителните системи, и поведението на водачите спрямо пешеходците. Тя ще обхване периода 21 – 30 ноември 2019 г.  Ще се проведат специализирани полицейски операции както в населените, така и малките и слабо населени места. От ОД на МВР напомнят на водачите да използват гуми, предназначени зазимни условия или на гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равана на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март съгласно Закона за движение по пътищата. Превозните три и четириколесни средства да имат задължителните аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка, както и други за безопасно пътуване през зимата средства- вериги за сняг, незамръзващ препарат за чистачки, антифриз.