Одобрение на първи етап за основен ремонт на част от общинската пътна мрежа в Свищовско получи село Овча могила

Велико Търново. Одобрение на първи етап за основен ремонт на част от общинската пътна мрежа в Свищовско получи село Овча могила. Става въпрос за отсечката, свързваща село Драгомирово с главния път Плевен – Русе. Дейностите ще се финансират чрез програмата за Трансгранично сътрудничество Interrag Bulgaria – Romania V-5 2014-2020 година. Това поясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново кметът на село Овча могила, което кандидатства по проекта, Нели Великова.  Тя посочи, че ще се работи по приоритетна ос 1  на програмата за „Добре свързан регион“. Целта е да се свържат второстепенни и третостепенни пътища, в основната TNT транспортна мрежа. „Нашият път отговаря на всички изисквания, за да е включен в тази програма, а и когато се ремонтираше пътят Свищов – Драгомирово, тежките машини, които преминаваха по него от главното шосе до село Драгомирово, силно го компрометираха. Този участък няма отточни канавки, пътят е с много дупки и смятам, че когато той се отремонтира ще се постигне една добра транспортна инфраструктура, която ще ни свързва с общинския център, ще преминава и през селата Царевец, Българско сливово, Драгомирово и така ще излиза на главното шосе“, обясни Нели Великова. До края на месеца предстои внасянето на готовия проект в Управляващия орган. Основен партньор на Овча могила ще е румънския град Калъраш. Исканите средства са в размер на 10 млн. лв.

Луиза ТРАНЧЕВА