Одобрени са правилата за достъп на територията на „Приморския парк“, общински полицаи продължават да следят за нарушители

Проектът за актуализация на Генералния план за организация на движението във Варна е бил одобрен на 27-ми ноември. От тази дата са били одобрени и правилата за достъп на територията на „Приморски парк“. Това съобщават от Общината, във връзка с решението на Върховния административен съд за спиране на контролната дейност в местността „Салтанат“.

От кметската администрация предупреждават, че извършваната контролна дейност от служителите на „Общинска полиция“ във връзка с поставените знаци („В2“ и „Т17”) е в сила.

По-рано днес от Административния съд в града съобщиха, че с определение от 27-ми ноември тази година, Върховният административен съд на Република България е наредил да се спрат безусловно действията на кмета на Община Варна и на служители при звено „Общинска полиция” – Варна, изразяващи се в поставяне и държане на нови пътни знаци „В2“ и „Т17” в началото на пътя от бул. „Княз Борис I“, при КПП „Делфинариум“, местност „Салтанат“. В съобщението беше посочено, че се спират и действията на служители на звено „Общинска полиция” – Варна по осъществяване на контрол за спазване на забраната за движение на МПС на територията на местността „Салтанат”.

В мотивите си Върховният административен съд е посочил, че от представените по делото доказателства се установява, че е започнала процедура по одобряване на общ административен акт, а именно: промени (актуализация) в Генералния план за организация на движението на територията на община Варна, но процедурата не е приключила и няма издаден административен акт. Следователно и извършваната контролна дейност от служителите на „Общинска полиция“ Варна във връзка с тези знаци не се основава на административен акт или закон.