ОИК-Белово отказа да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Аканджиево

Пазарджик. Общинската избирателна комисия в Белово отказа да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Аканджиево Васил Шуманов, съобщиха от комисията. На свое заседание тя е разгледала сигнал, в който се твърди, че той е едноличен собственик на капитала на фирма и към датата на подаването на сигнала не е заличен като такъв.

По време на заседанието на комисията са разгледани приложените по случая документи, а също и позицията на Васил Шуманов, който е предприел действия за прекратяване на участието си във фирмата. ОИК-Белово посочва в решението си, че кметът на село Аканджиево не е уведомил за това ОИК, а също и Общинския съвет. От комисията уточняват, че законодателят е поставил високи изисквания към избраните за кмет лица, като само и единствено липсата на уведомяване на ОИК и/или Общинския съвет, представлява основание за предсрочно прекратяване на неговите пълномощия.

При проведеното поименно гласуване обаче, от присъстващите 10 членове на комисията 5 са гласували ЗА предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на село Аканджиево и 5 ПРОТИВ. Така не се постига изискващото се мнозинство от 2/3, за да бъдат предсрочно прекратени пълномощията на кмета. По тази причина ОИК-Белово  отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Васил Шуманов, обявен за избран за кмет на село Аканджиево, община Белово.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Пазарджик по реда на чл. 459  от Изборния кодекс.