ОИК-Велинград образува една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

Снимка: АФП

Пазарджик. ОИК-Велинград определи броя и номерацията на подвижните избирателни секции на територията на общината, съобщиха от Комисията. В решението е посочено, че с писмо от кмета на община Велинград, се уведомява за постъпили в община Велинград заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, както следва: за с. Грашево – 10 (десет) броя; за с. Цветино – 1 (един) брой; за гр. Велинград – 2 (два) броя. Общо 13 броя. Налице е изискуемият минимум от 10 броя за образуване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия – чл. 90, ал. 1 от ИК. С оглед на това ОИК-Велинград образува една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.