ОИК – Провадия прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Бозвелийско

Общинската избирателна комисия в Провадия е взела решение да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Бозвелийско, който е с влязла в сила присъда. Това става ясно от документ, публикуван на страницата на ОИК, след проведено вчера заседание. Дамян Дамянов не може да бъде кмет, тъй като му е наложено наказание “лишаване от свобода” за умишлено престъпление от общ характер.

На 30-ти декември миналата година, ОИК в Провадия е сезирана Централната избирателна комисия с писмо, към което приложено е представен сигнал, депозиран от Живко Панев. Той съдържа информация за наличие на влязла в законна сила на 19-ти ноември 2019 година присъда.

На 3-ти януари тази година, в ОИК – Провадия е депозирано писмо от инж. Жоро Илчев, в качеството му на кмет на Община Провадия, с което приложено  е представено копие от свидетелство за съдимост на Дамян Дамянов, удостоверено за вярност с оригинала от кмета на Общината. Влязлата в сила на 19-ти ноември миналата година присъда е от 25-ти февруари. Тя е издадена по описа на Специализиран наказателен съд. Наложеното му наказание е „Лишаване от свобода” за срок от три години, чието изпълнение е отложено за  срок от пет години.