Около 1,5 млн. лв. са вложени тази година за ремонт на пътища в община Елена

Около 1,5 млн. лв. са средствата, които са вложени тази година за ремонт на общинска пътна мрежа в Елена и улици в населените места. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново Димитрина Иванова, директор на Дирекция „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“ в община Елена. По думите повече от 1/3 от средствата за капиталови разходи на общината отиват за ремонт и реконструкция на общинска пътна мрежа, а подготовката за зимата там вече е започнала.

Фокус: Г-жо Иванова, какви ремонти бяха изпълнени по пътната инфраструктура през летния сезон в община Елена?

Димитрина Иванова: Може би повече от 1/3 от средствата за капиталови разходи на общината  отиват за ремонт и реконструкция на общинска пътна мрежа, включително и улици в населените места, както и тротоари, които са част от елементите на цялостната пътната инфраструктура. Понеже община Елена е специфична – тя е голяма по територия и с много голяма пътна мрежа – над 240 км са общинските пътища, разбирате, че отговорността ни е много голяма и със сравнително ограничения ни финансов ресурс се опитваме да свършим много задачи, защото навсякъде хората имат нужда и желаят да живеят един нормален живот, а пътят е основата на инфраструктурата. Ремонтите на част от пътищата продължават и в момента, но сме работили в почти всички населени места  от общината, разбира се в по-големите, защото ние имаме 124 населени места. Направени са ремонти в Петковци, Попрусевци, Бялковци, Баевци, Блъсковци, Големани,  Велковци, Високовци, Игнатовци, а в момента предстоят ремонти в източната част на общината – селата Константин, Майско, Бербово, по главния път Лазарци-Мийковци. Около 1,5 млн. лв. са средствата, които се влагат тази година за ремонт на общинска пътна мрежа и улици в населените места.

Фокус: Влизаме в есенния сезон, започват дъждовете и лошото време. В тази връзка престои ли довършване на проекти или планови ремонти през следващите месеци?

Димитрина Иванова: Това е един почти непрекъснат процес. Разбира се по пътната и уличната мрежа се опитваме да сме приключили съответните ремонти в хубавото време, тъй като технологично не е подходящо да се работи при ниски температури и лошо време. Това би довело до компрометиране на извършващите се ремонти и нецелево изразходване на средствата. Разбира се имаме ремонти по общинска инфраструктура, сгради, довършваме един от големите проекти, който е за реконструкция на сградния фонд на СУ „Иван Момчилов“ в град Елена, но това са неща, които могат и се извършват вътре в самите помещения.

Фокус: Има ли някакви опасни строежи или сгради на територията на община Елена, които предстои да бъдат обезопасени?

Димитрина Иванова: Мога да кажа, че такива не са констатирани към настоящия момент. Строежите, които се извършват, в това число и частните, се опитваме своевременно да проверяваме дали са обезопасени, за да не се получават инциденти. Това все пак е най-голямата отговорност на самите строители и строителния надзор, който осъществява дейността по контрол по здравословни и безопасни условия на труд.

Фокус: А кога започва подготовка за зимния сезон в община Елена?

Димитрина Иванова: Бих казала, че тя вече е започнала. Една част от пътните ремонти са превантивно поддържани за нормално посрещане на зимния сезон. Вече се прави организация относно техниката, която ще извършва зимната експлоатация, поддържането и почистването на улиците. А за това кога реално ще започне зимата, само природата ще покаже.

Фокус: В заключение – как оценявате активността на гражданите по въпроса с пътната инфраструктура, тъй като знаем, че те се оплакват най-много от лошите пътища в страната?

Димитрина Иванова: За да бъда откровена, бих искала да чуя какво ще кажат гражданите. Мога само да споделя, че в последните години ние много държахме гражданите да участват в обществените обсъждания на проекта за бюджет, като ние от своя страна се вслушахме в техните думи. Тези, които са дошли, знаят много добре, че повечето от предложенията са включени в инвестиционната програма на община Елена. В началото посещаемостта беше много малка – може би около 10-15 души, но в последните 2-3 години залата, в която се провеждаха тези срещи не можеше да събере всички хора, които имаха желание още една уличка или още един път да бъдат включени за ремонт. Искрено се надявам да има полза от труда ни и всичко, което сме направили да се пази в годините. Благодаря на гражданите, че се включват в нашата работа и ги моля да не ни щадят, тъй като ние за това сме тук. Апелирам към всички – и граждани, и фирми, нека да пазим всичко това, което с толкова много труд и средства се случва, дори и бавно понякога.

Рени АТАНАСОВА