Около 3000 дка годишно залесява Северноцентрално държавно предприятие – Габрово

Велико Търново. Около 3000 дка годишно залесява Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново зам.-директорът инж. Тодор Бонев. Той отбеляза,ч е 2/3 от площите се залесяват с топола, предимно по поречието на река Дунав и река Янтра. Останалата 1/3, или около 1000 дка, се заемат от местни дървесни видове като дъб, бук, акация, бор. „Залесяване се налага само на местата, които се освобождават след провеждането на т. нар. санитарни сечи – там, където гората загива в много кратък период поради нападение от насекоми или гъбни вредители, от ветровали и снеговали и където няма естествено възобновяване на местните видове. Залесяването е една крайна мярка и с прилага там, където природата не може естествено да възобнови гората. Само там се извършва изкуствено залесяване“, посочи инж.  Бонев. Той отбеляза, че в миналото са се залесявали в десетки пъти повече площи, но обясни това с различната нормативна уредба. Тогава буковите гори са смятани за плевел и са се изсичали масово, след което регламентирано са били залесявани иглолистни видове. Сега нормативната уредба разрешава гола сеч само на топола и акция, които се възстановяват издънково. Всички други голи сечи са забранени. Инж. Бонев съобщи, че от 246 000 хектара, които стопанисва Северноцентрално държавно предприятие – Габрово, 15% или над 32 000 хектара са с гори на възраст над 100 години.

Надежда КРЪСТЕВА