Окръжен съд – Варна прие четирима стажант–юристи

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Четирима юристи избраха Окръжен съд – Варна, за да започнат задължителния си стаж. Това съобщиха от пресцентъра на съда. На официална церемония те подписаха актове си по встъпване, като председателят на съда, съдия Марин Маринов лично им връчи стажантските книжки.

В продължение на половин година съдебните-кандитати могат да придобият преки впечатления и практически опит за основните функции, задълженията и организацията на дейността на органите на съдебната власт, адвокатите и нотариусите.

Някои от съдебните кандидати споделиха, че вече са преминали стаж в адвокатски и нотариални кантори, при частни съдебни изпълнители, в правни отдели на търговски банки, както и в Софийски районен съд.

Стажът предвижда юристът да прекара първо две седмици в районен съд, после седмица в окръжен съд, след това две в административен съд. По седмица е необходимо да бъде в окръжна прокуратура, в окръжен следствен отдел и накрая една седмица в районна прокуратура.

Стажантската книжка, в която е вписан индивидуален календарен план на финала се заверява от съответния съд, прокуратура и следствен отдел.

На всеки стажант се определя съдия-наставник от състава на Окръжен съд – Варна, който ще има ангажимента да го запознае с работата по граждански, наказателни и търговски дела. Наставникът ще възлага изготвянето на проекти за съдебни актове.

За да придобият юридическа правоспособност, стажантите се явяват на изпит, който се провежда два пъти в годината.