Окръжният съд ще гледа дело за злоупотреба със служебно положение

Окръжният съд ще гледа дело за злоупотреба със служебно положение, съобщиха от Пресцентъра на съда в Пазарджик. Делото е образувано по внесен от Окръжната прокуратура обвинителен акт срещу.  Подсъдим мъж е обвинен за това, че за периода 09.04.2014 – 21.10.2014 год. в качеството си на длъжностно лице – Директор на ТП ДЛС „Чепино“ не е предприел мерки за прекратяване на 6 бр. договори за покупко-продажба на дървесина, сключени с „Бор Рециклейшън“ ЕООД. В резултат на деянието му са настъпили значителни щети в размер на 122 842,50 лв. Началото на съдебното заседание е в 13.30 часа, съдия-докладчик е Ивета Парпулова.