Окръжният съд ще гледа дело за нанесени материални вреди на „В и К“ – Велинград

Окръжният съд ще гледа дело за нанесени материални вреди на „В и К“ – Велинград, съобщиха от Пресцентъра на съда в Пазарджик. Делото е образувано по внесен обвинителен акт от Окръжната прокуратура срещу бивш управител на водоснабдителното дружество. Подсъдимият е обвинен за това, че на 12.02.2013 г. като управител на „Водоснабдяване, канализация и териториален инженеринг“ ЕООД гр. Велинград съзнателно е сключил неизгодна сделка като е договорил закупуването на товарен автомобил за сумата от 17 000 лв., а реалната цена е била 8 600 лв. От деянието му са настъпили значителни вреди за дружеството в размер на 8 400 лв. Насрочено е разпоредително заседание. Началото е в 09.30 часа, съдия-докладчик е Коста Стоянов.