Олга Китанова, зам.-кмет на Община Дупница: Планира се минимално увеличение на данъка върху старите автомобили

Община Дупница

Зам.-кметът на Община Дупница Олга Китанова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Госпожо Китанова, каква е позицията на Община Дупница относно предстоящите промени в данъка върху моторните превозни средства?

Олга Китанова: Темата се дебатира вече два месеца в общественото пространство. В крайна сметка законът влезе в сила и вече е обнародван в Държавен вестник, което означава, че общините трябва да се съобразят и да приведат своите наредби към този закон. Това, което ние на територията на община Дупница се постарахме да направим нашите калкулации, така че да запазим досега действащите ставки за данък върху автомобилите. Но все пак ще има различия оттук нататък следващата година, защото такава е и логиката на закона.

Фокус: Какво предстои?

Олга Китанова: Автомобилите на възраст 15 – 20 години и повече при тях ще се получи завишение на данъка, а съответно тези, които са от 14 годишна възраст до по – нови ще получат отстъпка от данъка до 50 процента. В закона е записано, че общините, които не успеят в срока, който е зададен до 31 януари да променят своите наредби, тези общини са длъжни отново да приложат закона като се позовават на минималните ставки в облагането на автомобилите. Община Дупница предлага да приемем тези минимални ставки, които са аналогични с ползваните до момента. Максимално ще облекчим гражданите на Дупница.

Фокус: Може ли пример по отношение на по – старите транспортни средства, като години как ще се промени този данък?

Олга Китанова: Имаме такава разработка. Давам ви пример с един стандартен масов автомобил, който е 74 киловата и е на 15 години. До момента този автомобил е заплащал 39,96 лева, като приложим коефициента за екологичност в новата година той ще заплаща 43, 96 лева – 4 лева повече. Автомобилите, които са по – мощни ще заплащат малко повече – 5, 10, 15 лева в зависимост от мощността и възрастта. Същият автомобил 74 киловата, който е сравнително нов, например регистриран 2014 година, до момента е плащал 111 лева, с намалението, което получава заради евро сертификата на двигателя си, ще заплаща 45 лева. Тук намалението е значително.

Фокус: Все пак целта на закона е да се използват по – нови и по –  екологични моторни превозни средства, нали така?

Олга Китанова: Да, така е.  Това, което ние регистрираме като автопарк в Дупница, автомобилите, които са над 15-годишна възраст са 18 300, а тези, които са по – нови са малко над 4000. Така че виждаме какво е съотношението. Дано в бъдеще българинът да има възможност да купува по – нови автомобили и тази разлика да намалява.

Фокус: Ще успеете ли да приведете общинската наредба предвид, че тя трябва да бъде подложена на обществено обсъждане, а пък и трябва да бъде влязла в сила от новата година?

Олга Китанова: Така е, затова планираме в близките дни да запознаем Икономическата комисия към Общинския съвет, както и всички общински съветници с калкулациите, които сме направили. Предлагаме да се използват минималните ставки по закон. След което това предложение трябва да бъде качено на сайта на общината за срок от 30 дни и евентуално да бъде прието през януари.

Фокус: Ще има ли друго увеличение, данъци или такси?

Олга Китанова: Не се предвиждат такива, такса битови отпадъци остава същата, данъкът  върху недвижими имоти също.

Фокус: В процедура ли сте вече за изработване на новия бюджет за 2019 година?

Олга Китанова: Да, стартирахме процедурата, предполагам, че до десетина дни можем а обявим по – сериозни подробности по отношение на сумите, които заделяме по отделните пера- към момента, което имаме официално, тъй като държавният бюджет все още не е окончателно приет, но все пак имаме официална информация, че за тази година от държавни субсидии към Община Дупница са разпределени 2 660 000 лева повече в сравнение с миналата година. Огромната част от тези средства, 2 140 000 са определени да отидат в сектор образование и една малка част за увеличение заплатите на общинска администрация.

Фокус: По отношение изпълнение на бюджета за тази година част от приходите, това с което към момента разполагате?

Олга Китанова: Все още правим разчети, за да можем с представяне на бюджета да дадем отчет на нашите общински съветници. По отношение събираемостта на местните данъци и такси. Към 30 ноември събираемостта е 80 процента от заложените в бюджета приходи са изпълнени или в абсолютна стойност са събрани 4 338 000 лева местни данъци и такси за 2018 година. До края на годината очакваме още приходи, някои хора могат да решат в края на годината да се разплащат и предполагам, че ще вдигнем и този процент.

Венцеслав ИЛЧЕВ