Олга Китанова, зам.-кмет на Община Дупница: Общата рамка на бюджета за 2020 година е 35 780 000 лева

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът по финанси на Община Дупница Олга Китанова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Китанова, предстои публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Дупница за настоящата 2020 година, каква е финансовата рамка на този документ?

Олга Китанова: Общата рамка на бюджета за 2020 година е 35 780 000 лева. Предвидили сме увеличение на средствата, в сравнение с бюджета за 2019 година, в размер на 4 млн. лева.

Фокус: Откъде идва основно увеличението?

Олга Китанова: Основните източници на приходи са държавните субсидии и местните дейности на общината. Държавните субсидии за 2020 година са увеличени с 2,4 млн. лева. Общината от своя страна планира да увеличи собствените си приходи с 1,5 млн. лева. Мога да кажа, че за 2020 година този бюджет изглежда доста амбициозен, няма да е лек за изпълнение, но ние сме длъжни да отговорим на очакванията на жителите на община Дупница.

Фокус: В кои сектори са заложени най-много средства?

Олга Китанова: Най-големите разходи в бюджета са разходите за образование, но те са делегирани от държавата и търпят увеличение с над 2 млн. лева за тази година. Това, което общината прави нова в бюджета за 2020 година, е акцентът върху капиталовата програма – капиталовите разходи и ремонти, които нарастват с над 1,5 млн. лева, в сравнение с предходната година. За настоящата година предвиждаме повече от 5 млн. лева капиталови вложения. Част от тях са осигурени от външно финансиране и голяма част от местния бюджет.

Фокус: Кой е основният акцент в тези капиталови вложения?

Олга Китанова: Основният акцент тази година е свързан с разходите за селата. Близо половината от посочената сума ще отиде за обекти, реализирани в малките населени места на територията на община Дупница. Още в края на миналата година помолихме всички кметове писмено да заявят от какви ремонти се нуждаят и какви обекти да се изградят. Този списък, подаден от кметовете, е намерил място в капиталовата програма. Отделно от това ние сме осигурили средства за подмяна на водопровода в село Бистрица, което е един голям проект и се финансира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Фокус: Какви проекти с европейско финансиране ще реализирате?

Олга Китанова: Европейските проекти не са никак малко, въпреки че сме към края на програмния период. Бих започнала с тези, които най-много касаят населението на община Дупница. Основният проект, който искаме да реализираме, е рекултивацията на старото сметище. Преди броени дни входирахме в Министерство на околната среда и водите проекта на Община Дупница. В момента очакваме одобрение. Надявам се, че това ще стане съвсем бързо и в рамките на тази година да реализираме проекта. По Оперативна програма „Региони в растеж” очакваме одобрението на три проекта. Това е третият етап от реконструкцията на жилищния квартал „Бистрица”, изграждане на постоянен център за настаняване на бездомни лица, както и преустройство на Младежкия дом. Очакваме през месец март да бъде отворена така наречената Норвежка програма. Там сме подготвили проект за енергоспестяващо осветление на шестте големи села в община Дупница. Това със сигурност ще облекчи общинския бюджет, със сигурност ще даде и повече светлина в тези населени места.

Фокус: Госпожо Китанова, вие и в момента реализирате различни европейски проекти, как се справяте с плащанията по тях?

Олга Китанова: Принципът на европейските програми е такъв, че общината получава аванси, но те са в рамките на 10-20 % от стойността на проекта, след това има възможност за някакви междинни плащания, но всички окончателни плащания при завършване на проекта се осигуряват от общината. След като минат всички проверки на ремонтите и на плащанията, министерствата или съответните оперативни програми възстановяват средствата. Това е един дълъг период, в който самата община трябва да организира собствен ресурс, чрез заеми или от собствения бюджет, за да може да се завърши самият проект, да се изчакат всички проверки, след което да се чака възстановяването на средствата.

Фокус: Казахте, че планирате повече събиране на собствени приходи, някои от данъците и таксите бяха увеличени, но предвиждате ли и допълнителни мерки за събиране на стари налози?

Олга Китанова: Общината няколко години наред съвсем организирано работи със специалисти по събиране на вземанията. Имаме назначени юристи, работим с държавни съдебни изпълнители, с публични изпълнители в НАП. Имаме една създадена система, чрез която събираме старите задължения и показва добри резултати, но всяка година надграждаме тази система. Действително в края на миналата година гласувахме увеличение на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битовите отпадъци. Разбира се темата беше доста неприятна за всички, проявяваме разбиране към жителите на общината. Поради тази причина в бюджета сме изложили прозрачно всички реални разходи, които Общината прави, за да осигури услугите за населението. Да бъдат хората наясно къде отиват тези данъци, които те плащат.

Фокус: Вие споменахте и проектът за рекултивация на старото сметище, но става въпрос за средства за техническата част, а биологичната рекултивация кой ще я плаща?

Олга Китанова: Биологичната рекултивация на сметището е изцяло задължение на общината. Не се финансира от програма. Общината трябва да плати.

Фокус: Какви обекти ще се изграждат в селата по капиталовата програма?

Олга Китанова: Това са детски площадки, ремонт на кметства, на детска градина и др. В самия град се планира ремонт на 12 улици – основен ремонт, преасфалтиране и тротоари. От няколко години ние имаме такава програма, в която акцентираме върху основният ремонт на улиците, а не само изкърпване на дупки по тях. Въпреки това за рехабилитация също сме отделили средства – 450 000 лева, но те са за цялата община.

Фокус: Запазвате ли общинските фондове, които са в подкрепа на хора в нужда, в неравностойно положение или други?

Олга Китанова: Да, това е изключително важно за нас. В бюджета за 2020 година сме предвидили увеличение от 10 % на разходите за социални, спортни и културни дейности. За самата програма инвитро, финансирана от Община Дупница, сме предвидили увеличени на разходите с 15 %. Мога да кажа, че за изминалата година няма нито едно отказано или върнато заявление, подадено от двойки и семейства с репродуктивни проблеми. Всички заявления са приети и са изплатени в пълен размер. Преди няколко години Община Дупница стартира една програма, чрез която подпомага финансово родителите на новородени деца – предоставяме данъчни облекчения на семействата. Те са освободени от плащането на данък за недвижим имот и такса за битови отпадъци за период от три години. Миналата година от тази програма са се възползвали 50 семейства. Надявам се, че и тази година ще бъде полезни.

Венцеслав ИЛЧЕВ