Осем проби на питейна вода не са отговаряли на показателите за качество

Кюстендил. Осем проби на питейна вода не са отговаряли на показателите за качество. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Регионална здравна инспекция – Кюстендил. В рамките на един месец инспекторите са взели за изследване 14 проби от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг. Установено е, че 8 от тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В тази връзка са издадени предписания за предприемане на мерки за възстановяване на качеството на водата в населеното място, където в изследваната проба е установено отклонение от нормативно допустимите стойности за съответните показатели. След извършен анализ на взети повторни проби вода от пунктове в населените места с установени несъответствия, е установено, че водата съответства по изследваните показатели, с което е констатирано, че издадените предписания до ВиК операторите за възстановяване качеството на  водата за питейно-битови цели, са изпълнени в указания срок.

Венцеслав ИЛЧЕВ