Осем са одобрените проекти от първата за 2019 г. сесия на Общински фонд „Култура“

Осем са одобрените проекти от първата за 2019 г. сесия на Общински фонд „Култура“. Това съобщиха от пресцентъра на Община Сливен.

Общински фонд „Култура“- Сливен обявява резултатите от сесия на Фонда за 2019 година. Всички проекти бяха допуснати до разглеждане. Общо постъпилите проекти за есенната сесия на Фонда са 14. 8 от тях са одобрени, 1 отложен, а 5 отхвърлени. Общата стойност на финансираните проекти е 13500 лв. Решенията на УС на Фонда бяха утвърдени на редовното заседание на Общински съвет – Сливен на 18 април 2019 г.

 

Одобрените проекти са: Изграждане на музейна колекция с обществена значимост – „Ичера – минало, настояще и бъдеще“, при НЧ „Зора 1872“, с. Ичера. Също така и преиздаване на книгата „Опит за история на град Сливен – том 2“ от Симеон Табаков“; „Магията на Сливенския балкан“- Пленер живопис „Ичера“ 2019; „Памет за Никола Фурнаджиев“, издаване на вестник; Издаване на каталог в памет на художничката Даниела Ненчева „Полъхът на вятъра“; Издаване на книга-памет за Сливен „За Сливен – откровено и с носталгия“; Издаване на лична антология „Сатира на вятъра“; Издаване на дебютна поетическа книга на Ана-Мария Георгиева.

Отложен е проектът за самостоятелна изложба – скулптура „Кои сме?“ Къде сме?“ „Накъде отиваме?“.

Отхвърлени са Онлайн платформа „Моята история.бг“- един проект за историческото културно наследство, съпреживяно през твоя поглед; Издаване на семейни пътеводители за постоянните експозиции на ХГ „Димитър Добрович“- Сливен; „Ако дървото можеше да говори. Тайните на дървото“, документален филм за Стария бряст; Издаване на научнопопулярната книга „Птиците на Тунджанската хълмиста низина“ и Почистване и възстановяване на историческа местност „Хайдушки бивак“.

Авторите на отложените и отхвърлените проекти могат да направят справка при секретаря на УС на Фонда в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“- Община Сливен, на телефон 0879599054

Авторите на одобрените проекти ще бъдат информирани своевременно и поканени да подпишат договорите си за финансиране от Фонда.