Осигуреността с лекари в област Шумен е 34.3 на 10 000 души от населението

Снимка:Радио "Фокус"-Шумен

Осигуреността с лекари в област Шумен към края на 2017 година е 34.3 на 10 000 души от населението, с 8.4 процентни пункта по-ниска от средната за страната. Това съобщиха от Отдел „Статистически изследвания“- Шумен. На основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Шумен практикуват 593 лекари, срещу 539 през 2016 г., 143 лекари по дентална медицина и 3 фармацевти. Медицинските специалисти по здравни грижи са 979, като 69.2% от тях са медицински сестри. Към края на 2017 г.  заведенията за болнична помощ в областта практикуват 250 лекари, 3 фармацевти и 550 медицински специалисти по здравни грижи. В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 307 лекари – вкл. работещите в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК, а лекарите по дентална медицина са 143. В другите лечебни и здравни заведения работят 36 лекари и 318 медицински специалисти по здравни грижи. В област Шумен, в структурата на лекарите по специалности делът на общопрактикуващите лекари е 20.4% или 121 на брой, практикуващите кардиология са 31, или 5.2%, а спешна медицина – 28, или 4.7% от обшия брой на лекарите.