Осигуряват се по-добри условия на труд за сестрите в училищата и детските градини на Асеновград

снимка: Община Асеновград

Асеновград. Кметът д-р Емил Караиванов и представители на синдикатите при детското и училищно здравеопазване към КНСБ и КТ „Подкрепа” в Община Асеновград подписаха колективен трудов договор в сферата на здравеопазването. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от отдел „Връзки с обществеността“ на Общината. Представители на КНСБ, които дойдоха за подписването на договора, бяха д-р Росица Попова – председател на Териториален координационен съвет в здравеопазването от частният и обществен сектор към  ФСЗ-КНСБ, Пенка Попова – председател на СО на КНСБ към Детско училищно здравеопазване – гр. Асеновград, и Боян Бойкински – областен координатор на КНСБ за област Пловдив. От страна на КТ „Подкрепа” присъстваха  Христо Гърков – председател на СРС „Подкрепка” за Асеновград, Надя Стоева – председател на СС „Подкрепа” в дейност „Здравеопазване”, адв. Христо Даскалов – пълномощник на медицинската федерация към КТ „Подкрепа”, и Валентина Донева секретар на СС „Подкрепа” в дейност „Здравеопазване”. В документа са договорени по-благоприятни условия на труд, професионално развитие и квалификация на медицинските специалисти, които се грижат за здравето и безопасността на децата в детските градини и училищата.
На проведената среща д-р Росица Попова сподели възхищението си от Община Асеновград и нейното ръководство в лицето на кмета д-р Емил Караиванов. Тя изрази мнение, че със сключването на този колективен трудов договор Община Асеновград постига нивото и се застава редом до големите областни градове като Пловдив, Бургас и Варна  за предоставени в договора условия, а по някои от тях Асеновград е дори водеща –например размера на средната работна заплата в сектора.
В договора е разписано, че за работещите по трудово правоотношение основния годишен платен отпуск ще бъде 32 дни., както и ще имат право на полагащ се допълнителен платен годишен отпуск в размер от 8 до 16 дни.  Освен това индивидуалният размер на основната месечна заплата на медицински сестри, работещи по трудово правоотношение при пълно работно време, не може да бъде по-нисък от договорения минимален размер на основна месечна заплата на браншово ниво в размер на 900 лв. Страните се споразумяват, че при финансова възможност работниците и служителите ще се стимулират финансово за Коледните и Великденски празници и професионални такива, както и ще имат право на допълнително материално стимулиране.