Осъдиха Горско стопанство да заплати ожъната нива с пшеница на фермер

Снимка: ИА "Фокус"

Осъдиха Горско стопанство да заплати ожъната нива с пшеница на фермер, съобщиха от пресцентъра на Окражен съд – Монтана.  Районен съд – Лом осъди по гражданско дело за незаконно обогатяване Държавно горско стопанско /ДГС/ – Лом да плати на земеделски производител ожънатата му нива с пшеница. В искова молба до съда фермерът Т. Л. К. – регистриран като земеделски производител, е представил доказателства, че се занимава с отглеждане на пчели и медодобив и има учредено право на ползване с договор за 10 години с ДГС – Лом върху площ 5 дка в имот който е горска територия и на него е разположил кошери. Според земеделският производител след разговор с тогавашния директор на ДГС – Лом – инж. Г. Л., в края на 2017 г., той получил разрешение да засее с пшеница имот от 160 дка, съседен на имота с учреденото му право на ползване, а след като прибере реколтата да внесе в ДГС- Лом наем в размер на 3500 лв. Фермерът изорал, засял, извършил всички необходими агротехнически дейности в имота и отгледал много добра пшеница. В началото на лятото обаче охраната на района не допуснала Т. Л. К. до нивата с обяснението, че ДГС – Лом има друг директор и горското стопанство ще ожъне нивата, което и било извършено. В исковата си молба фермерът Т. Л. К. твърди че ДГС – Лом се е обогатило без правно основание за негова сметка и моли съда ответникът да бъде осъден да му заплати равностойността на подобренията в имота. След като разгледа представените доказателства и изслуша свидетели и вещи лица съдът реши, че претенцията на ищеца е основателна и доказана и ДГС – Лом незаконно се е обогатило за сметка на земеделския производител. Районният съд осъди ДГС – Лом да заплати на Т. Л. К. сумата от 6291,80 лв., с която ответната страна са се обогатила за сметка на обедняването на ищеца, а също така да му плати и 1255,50 лева – деловодни разноски и разходи за експертизи и адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Монтана в двуседмичен срок от съобщението на страните.